НЕЛІЙНІ СПОТВОРЕННЯ ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВИБІРКОВИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • Л. В. Крупельницький Вінницький національний технічний університет
  • М. Ю. Теплицький Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: підсилювач постійного струму, коефіцієнт нелінійний спотворень, ряд Фур’є, смуга повної неспотвореної потужності

Анотація

Проаналізовано нелінійні спотворення у двотактних підсилювачах постійного струму у діапазоні частот вхідного сигналу. Запропоновано підхід структурно-функціональної організації двотактних підсилювачів постійного струму, який дозволяє значно зменшити коефіцієнт нелінійних спотворень та досягти високої швидкості наростання вихідного сигналу.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук., професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки
Л. В. Крупельницький, Вінницький національний технічний університет
канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки
М. Ю. Теплицький, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри обчислювальної техніки, Вінницький національ-ний технічний університет

Посилання

1. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк ; пер. с нем. ДМК Пресс. — М. : — ДМК Пресс,
2008. — Т. 1. — 832 с. — ISBN 5-94074-148-7.
2. Patent 3852678 USA, H03F 3/26, Push-pull amplifier with current mirrors for determining the quiescent operating point /
George Joseph Frye. — № 358152, filed 07.05.1973, issued 12.10.1976.
3. Grebene A. Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design / Alan B. Grebene. — New York, 2003. — 879 p.
4. Patent 6734720 USA, H03F 3/45, Operational amplifier in which the idle current of its output push-pull transistors is substantially
zero / Hiroshi Imai, assignor to Denso Corporation. — № 10/223702, filed 20.08.2002, issued 11.03.2004.
5. Азаров О. Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів інформації, що само-
калібруються : моногр. / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага. — Вінниця: ВНТУ, 2011. — 156 с.
6. Азаров О. Д. Модель передатної характеристики двотактного підсилювача струму з вибірковим зворотним
зв’язком [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, М. Ю. Теплицький // Наукові праці Вінницького Національного Технічно-
го Університету. — 2012. — № 3. — С. 1—11. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/
2012_3/2012-3.files/uk/12odawsf_ua.pdf.
7. Азаров О Д. Спеціалізовані відбивачі струму з парафазними входами для двотактних підсилювальних схем /
О. Д. Азаров, М. Ю. Теплицький, В. Є. Яцик // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2013. — № 1 (26). —
С. 45—53.
8. Теплицький М. Ю. Двотактні підсилювачі постійного струму на базі двонаправлених відбивачів струму /
О. Д. Азаров, В. А. Гарнага // Проблеми інформатизації та управління. — 2011. — № 2 (34). — С. 15—22.
9. Амелина М. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8. / М. А. Амелина, С. А. Амелин. — М. :
Горячая линия-Телеком, 2007. — 464 с.
10. Технічний опис HFA3046/3096/3127/3128 Transistor Array SPICE Models: Application Note, Intersil, 1994. — 5 p.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 6
Як цитувати
[1]
О. Азаров, Л. Крупельницький, і М. Теплицький, НЕЛІЙНІ СПОТВОРЕННЯ ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ З ВИБІРКОВИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 79-87, 1.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)