УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ

  • В. В. Аулін Кіровоградський національний технічний університет
  • Д. Є. Панарін Кіровоградський національний технічний університет, ТОВ «Автолидер Кировоград» Citroen Ukraine
Ключові слова: електронна діагностика, адаптивні та планово-попереджувальні стратегії, технічне обслуговування, надійність

Анотація

Проаналізовано сучасні методи дистанційної електронної діагностики автомобілів та програмних засобів, що при цьому використовуються. Наведено принцип роботи дистанційної діагностичної системи, її основні можливості. На основі дослідження статистичних даних виявлені недоліки в регламенті процесу технічного обслуговування автомобілів.
Показано, що алгоритм технічного обслуговування автомобіля спирається більшою мірою на затверджені регламенти технічного обслуговування автомобіля, але не враховує особливостей його експлуатації та історію ремонтів. Що, в свою чергу, знижує ефективність проведення технічного обслуговування. Доведено, що застосування методів дистанційної електронної діагностики в процесі технічного обслуговування дає змогу підлаштовувати графік і регламент технічного обслуговування та перейти від планово-попереджувальної до адаптивної стратегії ТО і Р.

Біографії авторів

В. В. Аулін, Кіровоградський національний технічний університет
канд. фіз.-мат. наук, професор кафедри експлуатації і ремонту машин
Д. Є. Панарін, Кіровоградський національний технічний університет, ТОВ «Автолидер Кировоград» Citroen Ukraine

аспірант кафедри експлуатації і ремонту машин,

комерційний консуль-тант по сервису ТОВ «Автолидер Кировоград» Citroen Ukraine

Посилання

1. Соснин Д. А. Новейшие автомобильные электронные системы / Д. А. Соснин, В. Ф. Яковлев. — М. : СОЛОН
Пресс, 2005. — 240 с.
2. Мигуш С. А. Алгоритмы адаптивного управления инжекторными двигателями внутреннего сгорания : дис. ... канд.
техн. наук : 05.13.01 / Мигуш Сергей Алексеевич. — С., 2005. — 159 с.
3. Аулін В. В. Інформаційне забезпечення зміни технічного стану дизелів засобів транспорту / В. В. Аулін,
О. Ю. Жулай // Вісник інженерної академії. — № 1. — 2011. — С. 232—237.
4. Корецкий С. А. Системы дистанционной диагностики автомобилей группы PSA / С. А. Корецкий. — М. : CitroenG,
2012. — 196 с.
5. Егоров В. А. Повышение надежности функционирования диагностических комплексов на АТП : дис. ... канд. техн.
наук : 05. 22. 10. / В. А. Егоров. — М., 2000. — 213 с.
Переглядів анотації: 50 Завантажень PDF: 205
Як цитувати
[1]
В. Аулін і Д. Панарін, УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДІАГНОСТИКИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 88-91, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.