МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ БІЙЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ МВС

Автор(и)

  • Р. С. Белзецький Вінницький національний технічний університет
  • А. А. Шиян Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації фізіологічних характеристик психофізіологічного стану людини. Детально досліджено предметну область діяльності індивіда, характерну для бійців спецпідрозділів МВС. Серія експериментів на імітаторі бойових ситуацій засвідчила, що частота серцевих скорочень людини є інформативним фактором, який дозволяє ідентифікувати тип бойової ситуацій. В умовах експерименту частота серцевих скорочень визначалася саме емоційним статусом бійця (інші подразники були виключені). Виявлено, що частота дихання є менш інформативним фактором, але її не можна відкидати.

Біографії авторів

Р. С. Белзецький, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри інтеграції навчання з виробництвом

А. А. Шиян, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. Корольчук М. С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. для студ. вищих навчаль-
них закладів. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. ― К. : Ніка-центр, 2006. ― 580 с.
2. Розов В. І. Психологічна підготовка до діяльності в умовах професійного стресу / В. І. Розов // Психопрофілактич-
на робота з персоналом: теоретичні та організаційно-практичні питання. ― К. : КНУВС, 2007.
3. Белзецький Р. С. Психофізіологічне та інформаційне супроводження бійців під час проведення бойової операції /
Р. С. Белзецький, А. А. Шиян, С. М. Злепко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. ― 2011. ― № 2. ―
С. 158―162.
4. Власюк А. І. Автоматизована система контролю активності акупунктурної системи людини / А. І. Власюк // Віс-
ник Вінницького політехнічного інституту. — 1999. —№ 5 — С. 21—24.
5. Власюк А. І. Вибір базової медичної технології для систем телемоніторингу / Власюк А. І., Яремко С. А., Вла-
сюк Б. А. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2005. — № 1. — С. 69—74.
6. Власюк А. І. Автоматизована віртуальна система діагностики стану організму людини / А. І. Власюк, В. І. Месюра,
Б. А. Власюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2004. — № 3. — С. 75—76.
7. Методические рекомендации № 99/95 «Метод вариационной термоалгометрии в традиционной диагностике». —
М. : Министерство здравоохранения России, 1999 г.
8. Хало П. В. Исследование принципов построения и разработка биотехнических систем для повышения эффектив-
ности оценки и коррекции психофизиологического состояния человека-оператора : автореф. дис. на соискание ученой
степени канд. техн. наук / П. В. Хало. ― Таганрог, 2007. ― 20 с.
9. Шиян А. А. Теоретико-ігровий аналіз раціональної поведінки людини та прийняття рішень в управлінні соціально-
економічними системами / А. А. Шиян. ― Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. ― 404 с.
10. Белзецький Р. С. Біотехнічна система для дистанційного моніторингу функціонального стану бійців спецпідроз-
ділів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Р. С. Белзецький. ― Вінниця, 2012. ―24 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 108

Як цитувати

[1]
Р. С. Белзецький і А. А. Шиян, «МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ БІЙЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ МВС», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 7–10, Груд. 2013.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>