ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ САМОРОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ РІДИН ТА МАСТИЛ

  • Л. М. Самчук Луцький національний технічний університет

Анотація

На основі саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу методом радіально-ізостатичного пресування виготовлено дослідну партію пористих проникних картриджів фільтрів. Виробничі випробування довели, що запропонований пористий фільтрувальний матеріал конкурентоспроможний в технологіях регенерації технічної рідини та мастил.

Біографія автора

Л. М. Самчук, Луцький національний технічний університет
асистент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та техноло-гій машинобудування.

Посилання

1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и практика / отв. ред. А. Е. Сычев. — Черного-
ловка : Территория, 2001. — 432 с. — ISBN 5-900829-18-9.
2. Удосконалення обладнання для отримання виробів методом сухого радіально-ізостатичного пресування ущільню-
вальних матеріалів / [О. Ю. Повстяной, О. В. Заболотний, Д. О. Сомов, В. А. Сичук] // Восточно-Европейский журнал
передовых технологий. — 2006. — № 2/1(20). — С. 74—78.
3. Використання модульних конструкцій при отриманні виробів методом радіально-ізостатичного пресування /
[О. В. Заболотний, Д. О. Сомов, О. Ю. Повстяной, В. А. Сичук] // Застосування теорії пластичності в сучасних техноло-
гіях обробки тиском і автотехнічних експертизах. Міжнародна науково-технічна конференція : тези доповідей. — Він-
ниця : ВНТУ, 2006. — C.113—116.
4. Патент України № 63676 А МПК 7 В22F3/04. Пристрій для сухого радіально-ізостатичного пресування порошко-
вих матеріалів / В. Д. Рудь, О. В. Заболотний, О. Ю. Повстяной; Заявл.28.05.03; опубл. 15.01.04. Бюл. № 1, 2004.
5. Патент України № 63675 А МПК 7 В22F3/04. Пристрій для сухого радіально-ізостатичного пресування по-
рошкових матеріалів на матрицю / В. Д. Рудь, О. В. Заболотний, О. Ю. Повстяной; Заявл.28.05.03; опубл. 15.01.04.
Бюл. № 1, 2004.
6. Пат. № 52227 А Україна, МПК 7 В22F3/04. Пристрій для сухого радіально-ізостатичного пресування порошкових
матеріалів / О. В. Заболотний; Заявл. 20.03.2002; Опубл. 16.12.2002, Бюл. № 12.
7. Патент Республики Беларусь № 2252U МПК В 22F 3/00, 2005 г. Устройство для прессования изделий из порош-
ков / Саранцев В. В., Богинский Л. С., Повстяной А. Ю., Заболотный О. В., Сомов Д. О.
8. Оцінка якості фільтрів виготовлених з порошкових матеріалів в режимі СВС / [В. Д. Рудь, Н. М. Защепкіна,
Л. М. Самчук, О. Ю. Чужкова] // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка»,
«Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство») : наук. нотатки. — 2012. — Випуск 36. — С. 280—282.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 38
Як цитувати
[1]
Л. Самчук, ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ САМОРОЗПОВСЮДЖУВАНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ РІДИН ТА МАСТИЛ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 97-100, 1.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.