ПРИСТРОЇ УЗГОДЖЕННЯ ВІДЕОІМПУЛЬСНИХ ТА ІМІТАНСНИХ СХЕМ

Автор(и)

  • М. А. Філинюк Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Лазарєв Вінницький національний технічний університет
  • Л. Б. Ліщинська Вінницький національний технічний університет

Анотація

Cформульовано вимоги до пристроїв узгодження відео-імпульсних та імітансних схем (відеоімпуль-сніімітансні перетворювачі (ВІП), обґрунтовано та проведено аналіз схемотехнічних реалізацій ВІП, здійснено експериментальну оцінку значень параметрів ВІП. Запропоновано три напрямки схемотехнічної реалізації ВІП: на базі пасивних компонентів, на базі активних компонентів з фіксованою робочою точкою та на базі активних компонентів зі зміною робочої точки. Показано, що запропоновані ВІП забезпечують перетворення рівнів сигналів відеоімпульсної логіки до рівнів імітансної логіки із затримкою 0,2…15 нс при роботі в частотному діапазоні 1…20 ГГц.

Біографії авторів

М. А. Філинюк, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

О. О. Лазарєв, Вінницький національний технічний університет

доцент, Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Л. Б. Ліщинська, Вінницький національний технічний університет

доцент, Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

Посилання

1. Безуглов Д. А. Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пос. / Д. А. Безуглов, И. В. Калиенко. — 2-е изд.
— Ростов Н/Д : Феникс, 2008. — 469 с.
2. Кичак В. М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки : моногр. / В. М. Кичак. — Вінниця : Уні-
версум-Вінниця, 2005. — 266 с.
3. Кнорре К. Г. Фазовые и частотные СВЧ элементы / К. Г. Кнорре, В. М. Туз, Г. И. Шур. — М. : Советское радио,
1975. — 352 с.
4. Проектирование многофункциональных интегральных схем / [А. А. Молчанов, В. П. Волкогонов, Ю. Х. Лоза,
Г. И. Яловега]. — К. : Технiка, 1984. — 143 с.
5. Філинюк М. А. Імітансна логіка / М. А. Філинюк, Л. Б. Ліщинська // Інформаційні технології та комп’ютерна ін-
женерія. — 2010. — № 2(18). — С. 25—31.
6. Лищинская Л. Б. Обоснование концепции «нечеткого иммитанса» / Л. Б. Лищинская // Вимірювальна та обчислю-
вальна техніка в технологічних процесах. — 2010. — № 1. — С. 20—25.
7. Шило В. Л. Популярные цифровые микросхемы: справочник / В. Л. Шило. — М. : Радио и связь, 1989. — 352 с.
8. Філинюк М. А. Основи негатроніки. — Т. 1. Теоретичні і фізичні основи негатроніки / М. А. Філинюк. — Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 456 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 106

Як цитувати

[1]
М. А. Філинюк, О. О. Лазарєв, і Л. Б. Ліщинська, «ПРИСТРОЇ УЗГОДЖЕННЯ ВІДЕОІМПУЛЬСНИХ ТА ІМІТАНСНИХ СХЕМ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 106–111, Серп. 2013.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>