ПАСИВНИЙ РАДІОЧАСТОТНИЙ МОНОІМІТАНСНИЙ ПЕРЕДАВАЧ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Стахов Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Лазарєв Вінницький національний технічний університет

Анотація

Запропоновано та досліджено схему пасивного радіочастотного моноімітансного передавача, що виконує перетворення вхідного інформаційного імітансного логічного сигналу у вихідний радіочастотний сигнал. Особливістю схеми є відсутність внутрішнього джерела живлення, що робить її пасивною та енергоефективною. Цей передавач дозволяє розв’язати задачу узгодження імітансних логічних схем та інтелектуальних сенсорів на їх основі з існуючими радіотехнічними системами збирання та обробки інформації.

Дані про авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

В. П. Стахов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електроніки та наносистем

О. О. Лазарєв, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Моноиммитансные логические RLC-элементы / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, Е. В. Войцеховская, В. П. Стахов] // Вісник Хмельницького національного університету. — 2015. — № 3. — С . 117—121.
2. Иммитансные логические элементы и устройства : монография / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, А. А. Лазарев и др.] ; под общей ред. Н. А. Филинюка. — Винница : ВНТУ, 2016. — 188 с. — ISBN 978-966-641-680-6.
3. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные идентификаторы и смарт-карты / В. Л. Дшхунян, В. Ф. Шаньгин. — М. : ООО «Издательство АСТ»; Издательство «НТ Пресс», 2004. — 695 с.: ил. — ISBN 5-17-026327-9.
4. Моноімітансні перетворювачі напруги / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, Е. В. Войцеховская, C. Є. Фурса та ін.] // Сучасні інформаційні та електронні технології : Міжнародна наук.-практ. конф., , 25—29 травня 2015 р., Одеса. — С. 113—114.
5. Ризкин И.Ч. Умножители и делители частоты / И.Ч. Ризкин. — М. : Связь, 1976. — 328 с.
Опубліковано
2017-06-23
Як цитувати
БІЛИНСЬКИЙ, Й. Й.; СТАХОВ, В. П.; ЛАЗАРЄВ, О. О.. ПАСИВНИЙ РАДІОЧАСТОТНИЙ МОНОІМІТАНСНИЙ ПЕРЕДАВАЧ. Вісник Вінницького політехнічного інституту, [S.l.], n. 3, p. 114-118, june 2017. ISSN 1997-9274. Доступно за адресою: <https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2079>. Дата доступу: 23 jan. 2018
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування
Ключові слова:
імітансна логіка, радіочастотний передавач, помноження частоти