ПАСИВНИЙ РАДІОЧАСТОТНИЙ МОНОІМІТАНСНИЙ ПЕРЕДАВАЧ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • В. П. Стахов Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Лазарєв Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: імітансна логіка, радіочастотний передавач, помноження частоти

Анотація

Запропоновано та досліджено схему пасивного радіочастотного моноімітансного передавача, що виконує перетворення вхідного інформаційного імітансного логічного сигналу у вихідний радіочастотний сигнал. Особливістю схеми є відсутність внутрішнього джерела живлення, що робить її пасивною та енергоефективною. Цей передавач дозволяє розв’язати задачу узгодження імітансних логічних схем та інтелектуальних сенсорів на їх основі з існуючими радіотехнічними системами збирання та обробки інформації.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електроніки та наносистем

В. П. Стахов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри електроніки та наносистем

О. О. Лазарєв, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри електроніки та наносистем

Посилання

1. Моноиммитансные логические RLC-элементы / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, Е. В. Войцеховская, В. П. Стахов] // Вісник Хмельницького національного університету. — 2015. — № 3. — С . 117—121.
2. Иммитансные логические элементы и устройства : монография / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, А. А. Лазарев и др.] ; под общей ред. Н. А. Филинюка. — Винница : ВНТУ, 2016. — 188 с. — ISBN 978-966-641-680-6.
3. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные идентификаторы и смарт-карты / В. Л. Дшхунян, В. Ф. Шаньгин. — М. : ООО «Издательство АСТ»; Издательство «НТ Пресс», 2004. — 695 с.: ил. — ISBN 5-17-026327-9.
4. Моноімітансні перетворювачі напруги / [Н. А. Филинюк, Л. Б. Лищинская, Е. В. Войцеховская, C. Є. Фурса та ін.] // Сучасні інформаційні та електронні технології : Міжнародна наук.-практ. конф., , 25—29 травня 2015 р., Одеса. — С. 113—114.
5. Ризкин И.Ч. Умножители и делители частоты / И.Ч. Ризкин. — М. : Связь, 1976. — 328 с.
Переглядів анотації: 288 Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2017-06-23
Як цитувати
[1]
Й. Білинський, В. Стахов, і О. Лазарєв, ПАСИВНИЙ РАДІОЧАСТОТНИЙ МОНОІМІТАНСНИЙ ПЕРЕДАВАЧ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 114-118, Чер 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

<< < 1 2