Геостатистичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону

  • Ю. С. Семчук Вінницький національний технічний університет
  • А. Р. Ящолт Вінницький національний технічний університет

Анотація

Розглянуто актуальну задачу просторового аналізу забруднення ґрунтових вод за даними спостереження якості колодязної води. Запропоновано та випробувано на прикладі м. Вінниці методику геостатистичного аналізу цих даних моніторингу з використанням ГІС-пакету «ArcGIS» (США).

Біографії авторів

Ю. С. Семчук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, Ящолт Андрій Русланович — доцент. Кафедра комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки
А. Р. Ящолт, Вінницький національний технічний університет
аспірантка, Ящолт Андрій Русланович — доцент. Кафедра комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Агроэкология / [В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев и др.]. — М. : Колос, 2002. — 536 с.
2. Аналіз стану якості водопро ресурс] / [Петрук В. Г., Гай-
дей ною участю.

до друку 13.05.2013
Семчук Юлія Степанівна — аспірантка, Ящолт Андрій Русланович
Кафедра комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки, Вінницький національний технічний
унів
відної питної води у Вінницької області [Електронний
Ю. А., Вовк О. С. та ін.] // Збірник наукових статей ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнарод
Вінниця, 2011. — Том. 1. — С. 94—96. — Режим доступу : http://eco.com.ua/.
3. Яцика А. В. Водне господарство в Україні / А. В. Яцика, В. М. Хорєва. — К. : Генеза, 2000. — 456 с.
4. ГОСТ 17.1.3.07.82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков / Межго-
сударственный стандарт. Государственный комитет СССР по стандартам — М. : Госстандарт, 1983.
5. Орлов М. С. Чистый колодец на своем участке / М. С. Орлов. — М. : Центр практической геоэкологии, 1998. — 56 с.
6. Using ArcGIS Geostatistical Analyst / [Johnston K., Ver Hoef J., Krivoruchko K., Lucas N.]. — USA : ESRI, 2003. — 306 p.
Переглядів анотації: 43 Завантажень PDF: 34
Як цитувати
[1]
Ю. С. Семчук і А. Р. Ящолт, Геостатистичний аналіз забруднення ґрунтових вод за даними спостережень якості колодязної води регіону, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 17—21, 1.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.