УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА

Автор(и)

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Л. М. Скорина Вінницький національний технічний університет
  • А. Р. Ящолт Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна технологія, аналіз дозвільної документації, спецводокористування, XML, ГІС, база даних

Анотація

Розглянуто актуальну задачу підвищення швидкості та ефективності аналізу даних дозвільної документації зі спеціального водокористування в системі Держводагентства шляхом створення відповідної інформаційної технології. Запропоновано концептуальну схему цієї технології та напрямки удосконалення чинного законодавства для її впровадження. Розроблено та охарактеризовано приклад XML-шаблону та його заповнення для однієї із форм дозвільної документації.

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д.т.н., проф., завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Л. М. Скорина, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

А. Р. Ящолт, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., доц. кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Водний Кодекс України / Верховна Рада України ; введений в дію Постановою ВР № 214/95-ВР від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1995. — № 24. — Ст. 189.
2. Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується : Постанова КМУ від 11 вересня 1996 р. № 1100 / Кабінет Міністрів України.
3. Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування : Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 / Кабінет Міністрів України.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одер-жанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування : Закон від 07.02.2017 № 1830-VIII / Верховна Рада України.
5. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами / УкрНЦОВ. — Харків, 1994.
6. Мокін В. Б. Новий метод автоматизованого формування звітів інформаційних систем на основі секвенційного під-ходу / Мокін В. Б., Ящолт А. Р // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 3. — С. 50—56.
7. Комп’ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми : монографія / [В. Б. Мокін, А. Р. Ящолт та ін.]. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — С. 78—85.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 212

Опубліковано

2017-08-31

Як цитувати

[1]
В. Б. Мокін, Л. М. Скорина, і А. Р. Ящолт, «УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ДАНИХ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 22–31, Серп. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>