СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ БАЗОВИХ БЛОКІВ ДЛЯ КЛАСИФІКАТОРА ОБРАЗІВ

Автор(и)

  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет
  • Г. Д. Дорощенков Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Гуцол Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

класифікація, розпізнавання, дискримінантні функції, різницеві зрізи, класифікатор образів

Анотація

Розглянуто методи та засоби класифікації образів з використанням дискримінантного аналізу. Наведено структурні та функціональні рішення щодо організації основних вузлів блока класифікації, які забезпечують багатофункціональність оброблення за різницевими зрізами.

Біографії авторів

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

доцент

Г. Д. Дорощенков, Вінницький національний технічний університет

доцент

О. М. Гуцол, Вінницький національний технічний університет

аспірант

Посилання

1. Юнкеров В. И. Математико-статистическая обработка данных медицинских исследований / В. И. Юнкеров,
С. Г. Григорьев — СПб. : ВМедА, 2002. — 266 с. — ISBN 5-94277-011-5.
2. Бернюков А. К. Распознавание биоэлектрических сигналов / А. К. Бернюков, Л. Т. Сушкова // Зарубежная радио-электроника. — 1996. — № 12. — С. 47—51.
3. Горелик А. Л. Методы распознавания : учебн. пос. для вузов / А. Л. Горелик, В. А. Скрипкин. — М. : Высш. школа, 1989. — 232 с. — ISBN 5-06-000459-7.
4. Мартинюк Т. Б. Рекурсивні алгоритми багатооперандної обробки інформації / Т. Б. Мартинюк. — Вінниця : УНІ-ВЕРСУМ–Вінниця, 2000. — 216 с. — ISBN 966-7199-98-3.
5. Мартинюк Т. Б. Ущільнення даних при класифікації за дискримінантними функціями / Т. Б. Мартинюк, А. В. Ко-жем’яко, О. М. Гуцол, Ю. О. Панасюк // Методи та засоби кодування, захисту і ущільнення інформації : друга міжнар. наук.-практ. конф., 27 — 30 травня 2009 р. : тези доп. — Вінниця, 2009. — С. 159—160.
6. Мартинюк Т. Б. Розпізнавання біомедичних сигналів за дискримінантними функціями / Т. Б. Мартинюк, О. М. Гу-цол, М. В. Васильська // PHOTONICS-ODS 2008: IV між нар. наук. конф, 30 вересня — 2 жовтня 2008 р. : тези доп. — Вінниця, 2008. — 57 с.
7. Мартинюк Т. Б. Паралельний метод класифікації біоелектричних сигналів за принципом різницевих зрізів /
Т. Б. Мартинюк, С. В. Павлов, Ж. О. Бітюкова, Н. В. Белік // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2004. — № 2(8). — С. 102—112.
8. Патент України № 92682, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для розпізнавання образів / Т. Б. Мартинюк, К. Ю. Кутаєв,
Л. І. Тимченко, О. М. Гуцол; заявники та патентовласники Т. Б. Мартинюк, К. Ю. Кутаєв, Л. І. Тимченко, О. М. Гуцол. — № a200904457; заявл. 05.05.2009; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22.
9. Мартинюк Т. Б. Оброблення даних за різницевими зрізами для класифікації сигналів / Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда, О. М. Гуцол, Ю. О. Панасюк // Системний аналіз та інформаційні технології : XI міжнар. наук.-техн. конф., 26—30 травня 2009 р. : матеріали. — К. : ІПІК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2009. — 515 с.
10. Патент України № 38497, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для розпізнавання образів / Т. Б. Мартинюк, Д. Ю. Ле-вандовський, О. М. Гуцол; заявник та патентовласник ВНТУ. — № u200810087; заявл. 04.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.
11. Мартинюк Т. Б. Нейромережний класифікатор сигналів / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко О. М. Гуцол // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009) : IV міжнар. наук. конф., 8—10 жовтня 2009 р. : матеріали. — Вінниця, 2009. — 56 с.
12. Патент України № 34128, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для класифікації образів / Т. Б. Мартинюк, О. М. Кравченко, М. В. Топчанюк, О. М. Гуцол; заявник та патентовласник ВНТУ — № u200803609; заявл. 21.03.2008; опубл. 5.07.2008, Бюл. № 14.
13. Патент України № 38907, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для класифікації образів / Т. Б. Мартинюк, О. М. Гуцол,
О. В. Гаврилюк, М. В. Васильська; заявник та патентовласник ВНТУ — № u200810062; заявл. 04.08.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. № 2.
14. Патент України № 38507, МПК8 G06K 9/00. Пристрій для класифікації образів / Т. Б. Мартинюк, О. М. Гуцол,
О. В. Гаврилюк; заявник та патентовласник ВНТУ. — № u200810039; заявл. 04.08.2008; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 105

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Т. Б. Мартинюк, Г. Д. Дорощенков, і О. М. Гуцол, «СХЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ БАЗОВИХ БЛОКІВ ДЛЯ КЛАСИФІКАТОРА ОБРАЗІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 132–141, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>