МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МАШИНОБУДІВНИКІВ

Автор(и)

  • І. В. Хом'юк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

професійна мобільність, модель, система, інженер, вища математика

Анотація

Створено модель системи формування професійної мобільності майбутніх інженерів-машинобудівників та описано її структурні компоненти.

Біографія автора

І. В. Хом'юк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри вищої математики.

Посилання

1. Хом’юк І. В. До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів / Ірина Хом’юк, Майя Коваль-чук, Яна Хом’юк // Наук. Записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. — 2011. Вип. №. 35. — С. 297—301.
2. Хом’юк І. В. Визначення поняття «мобільність» у термінології формування професійної мобільності майбутніх інженерів / Ірина Хом’юк, Злата Бондаренко, Яна Хом’юк // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцю-бинського. — 2011. — № 33. — С. 359—364.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ «Пе-рун», 2001. — 534 с.
4. Основы внутришкольного управления / под ред. П. В. Худоминского. — М. : Педагогика, 1997. — 168 с.
5. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика : пер. с нем. / К. Ингенкамп. — М. : Педагогика, 1991. — 240 с.
6. Вербицкий А. А. Формирование познавательной и профессиональной мотивации студентов / А. А. Вербицкий,
Т. А. Платонова // Обзорн. информ. НИИВШ. — М. —1986. — Вып. 3. — С. 38—45.
7. Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : моногр. / В. А. Петрук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Він¬-ниця,
2006. — 292 с.
8. Скафа Е. И. Эвристическое обучение математике: теория, методика, технология : моногр. / Е. И. Скафа. — Донецк : изд-во ДонНУ, 2004. — 439 с.
9. Матрос Л. Ш. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образователь-ного мониторинга / Д. Ш. Матрос, Д. А. Полев, Н. Н. Мельникова. — М. : Педагогическое общество России, 1999. — 96 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 134

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
І. В. Хом’юк, «МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МАШИНОБУДІВНИКІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 130–135, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.