ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • І. В. Хом'юк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-147-6-99-105

Ключові слова:

вища математика, компоненти фінансової грамотності, майбутній інженер, фінансова грамотність

Анотація

Проаналізовано концептуальні ідеї формування фінансової грамотності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики. Спираючись на сучасні наукові дослідження з питань фінансової грамотності автором запропоновано розглядати фінансову грамотність майбутніх інженерів як інтегровану якість, що виявляється в єдності двох основних аспектів: особистісного (мотиваційний, ціннісний компоненти) та діяльнісного (когнітивний та операційний компоненти), сформованість яких дозволяє майбутнім інженерам застосовувати фінансові знання основ економіки та фінансів, приймати правильні фінансові рішення. Охарактеризовано основні компоненти фінансової грамотності майбутніх інженерів: мотиваційний (система мотивів, навички самоосвіти, самовдосконалення в фінансовій освіті, критичного мислення, самостійної роботи, самоорганізації та самоконтролю); ціннісний (ціннісні установки щодо необхідності знань фінансової теорії); когнітивний (знання у фінансовій сфері та їх постійне оновлення); операційний (використання отриманих фінансових знань на практиці). Розроблено структурну схему фінансової грамотності майбутніх інженерів. Визначено, що для формування компонентів фінансової грамотності майбутніх інженерів на заняттях з вищої математики доцільно використовувати задачний підхід, оскільки задачі інтерпретують своєрідну модель практичних ситуацій, в які занурюються студенти в процесі знаходження їх розв’язків. Визначено, що у навчальному процесі вивчення вищої математики задачі виконують такі функції: навчальну (як засіб засвоєння знань, умінь та навичок); стимулюючу (стимул до здійснення пізнавальної діяльності); контролюючу (як засіб контролю за якістю засвоєння навчального матеріалу); розвиваючу (як засіб розвитку інтелектуальної сфери особистості). Прослідковано міжпредметні зв’язки тем вищої математики з фінансовою. Наведено приклади використання задач фінансового змісту на заняттях з вищої математики в процесі вивчення лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, диференціального числення.

Біографія автора

І. В. Хом'юк, Вінницький національний технічний університет

д-р пед. наук, професор, професор кафедри вищої математики

Посилання

Л. С. Захаркіна, «Підвищення рівня фінансової грамотності населення України», Економічний форум, № 4, с. 200-207, 2014.

Т. О. Кізима, «Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії», Вісник ТНЕУ, № 2, с. 64-71, 2012.

Міжрегіональна суспільна організація «Достижения молодых» — Junior Achievement Russia. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ja-russia.ru/ru/fl/ .

В. Д. Шарко, Технології компетентісно-орієнтованого навчання природничих дисциплін. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект. Херсон, Україна: КВНТЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014.

Е. Кочович та ін., Финансовая математика: с задачами и решениями. Москва, Россия: Финансы и статистика, 2004.

А. М. Алілуйко, Вища математика у прикладах і задачах для економістів. Тернопіль: ТНЕУ, 2017.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 265

Опубліковано

2019-12-23

Як цитувати

[1]
І. В. Хом’юк, «ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 99–105, Груд. 2019.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.