ЗАСІБ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • С. В. Барабан Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Р. В. Криночкін Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Запропоновано апаратно-програмну реалізацію засобу вхідного контролю молекулярної структури некристалічних напівпровідників на основі частотних вимірювальних перетворювачів. Проведено аналіз основних метрологічних характеристик розробленого засобу вхідного контролю.

Біографії авторів

О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
завідувач кафедри радіотехніки
С. В. Барабан, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
асистентк кафедри радіотехніки
Р. В. Криночкін, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
старший викладач кафедри радіотехніки

Посилання

1. Осадчук О. В. Математична модель автогенераторного засобу для визначення фазових перетворень твердих мате-
ріалів / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, А. О. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. — 2012. —
№ 1. — С. 120—125. — ISSN 2226-9150.
2. Электрические измерения : учеб. для вузов / [Л. И. Байда, Н. С. Добротворский, Е. М. Душин и др.]; под ред.
А. В. Фремке и Душина Е. М. — Л. : Энергия, 1980. — 392 с.
3. Райс В. Как работают аналогово-цифровые преобразователи и что можно узнать из спецификации на АЦП?
[Электронный ресурс] / В. Райс // Компоненты и технологии. — 2005. — № 3. — Режим доступа :
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/05_03/stat_adc.htm
Переглядів анотації: 32 Завантажень PDF: 5
Як цитувати
[1]
О. В. Осадчук, С. В. Барабан, і Р. В. Криночкін, ЗАСІБ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ НЕКРИСТАЛІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 146-151, 1.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.