МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ, ЕКОНОМІЧНОЮ, ПРАВОВОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

  • В. М. Лисогор Вінницький державний аграрний університет
Ключові слова: дворівнева математична модель управління, управління соціальною, економічною, правовою інформаційною безпекою, аграрний сектор україни, поведінка аграрного сектора

Анотація

Запропонована і реалізована дворівнева математична модель управління соціальною, економічною, правовою інформаційною безпекою (УСЕПІБ) аграрного сектора України, де верхній рівень формує структурні одиниці бажаної поведінки сектора, нижній — реалізує задоволення біологічних потреб людини.

Біографія автора

В. М. Лисогор, Вінницький державний аграрний університет
професор кафедри аграрного менеджменту

Посилання

1. Лисогор В. М. Реалізація гарантії здійснення прав, свобод, обов’язків людини та громадянина: правовий інформа-ційний простір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії в галузі права. — К. : Міжнародна Кадрова Акаде-мія. — 2010. — 18 с.
2. Лисогор В. М. Концепція створення моделі соціальної, економічної інформаційної безпеки аграрного сектора України / В. М. Лисогор, Б. Г. Кадук // Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства. Матеріали другої регіональної науковопрактичної конференції. — Вінниця : 24.03.2005. — C. 11—14.
3. ТУ Дж. Принципы распознавания образов / Дж. ТУ, Р. Гонсалес. — М. : Мир, 1975. — 411 с.
4. Дж. фон Нейман Теория игр и экономическое поведение / Дж. фон Нейман, О. Моргенштейн. — М. : Наука, 1970. — 707 с.
5. Мур Дж. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Дж. Мур, Л. Р. Уэдерфорд. — М. : изд. дом «Вильямс», 2004. — 1024 с.
6. Хайкин Саймон. Нейронные сети / Саймон Хайкин. — М. : ООО «И. Д. «Вильянс», 2006. — 1104 с. — ISBN 5-8459-0890-6.
7. Корнієнко В. О. Моделювання процесів у політико-комунікативному просторі : моног. / В. О. Корнієнко, С. Г. Де-нисюк, А. А. Шиян. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 2007 с. — ISBN 978-966-641-336-2.
8. Системний аналіз переходу від концепції національної інформаційної політики до доктрини і інформаційної безпеки України / [І. Горбенко, О. Потій, С. Черних, М. Прокоф’єв] // Правове, нормативне та методологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Вип. 5. — 2002. — C. 12—26.
9. Харченко В. С. Методы моделирования и оценки качества и надежности программного обеспечения : учеб. пос. /
В. С. Харченко, В. В. Скляр, О. М. Тарасюк. — Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьков. Авиац. ин-т», 2004. — 159 с.
Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.