ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПАЛЬНОГО

  • Н. В. Пішеніна Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Дишлюк Вінницький національний технічний університет
  • С. В. Пелішенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплообмінник, біодизель, розрахунково-експероиментальний метод, теплообмін

Анотація

Визначено параметри теплообмінника для підігріву реакційної суміші і термостабілізації в реакторі переетерифікації для виробництва «Біодизелю» із застосуванням оригінального розрахунково-експериментального методу. Запропоновано базовий експериментальний стенд для проведення дослідження закономірності теплообміну реакційної суміші.

Біографії авторів

Н. В. Пішеніна, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри теплоенергетики
С. В. Дишлюк, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання
С. В. Пелішенко, Вінницький національний технічний університет
викладач кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

1. Черваков О. В. Способы переэтерификации жиросодержащего сырья методом алкоголиза / О. В. Черваков,
Т. Г. Филинская, В. О. Копитон // Вопросы химии и химической технологии. — 2009. — № 4.
2. Ткаченко С. Й. Удосконалення експериментально-розрахункового методу / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна,
Н. В.Резидент // Збірник технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. — 2010. — № 2. — С 171—183.
3. Резидент Н. В. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Н. В. Резидент; ВНТУ. — Вінниця, 2009. — 22 с.
4. Патент 24616 Україна, МПК7 G01N25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теп-лообміну органічної суміші / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет. — № 200701190; заявл. 05.02.07; опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10.
5. Коваленко Л. М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л. М. Коваленко, А. Ф. Глушков. — М. : Эне-ргоатомиздат, 1986. — 240 с.
Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк, і С. В. Пелішенко, ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В ПРОЦЕСІ ВИРОБНИЦТВА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПАЛЬНОГО, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 90-93, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.