ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ПОПЕРЕЧНО-КУТОВИХ КОЛИВАНЬ НАПІВПРИЧЕПА ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ

  • А. П. Поляков Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Гречанюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: напівпричіп вантажного автомобіля, поперечно-кутові коливання, кінетична енергія, елементарна робота, частота коливань

Анотація

Запропоновано диференціальне рівняння поперечно-кутових коливань напівпричепа вантажного автомобіля, за результатами аналізу коливань його елементів. Як основу для виведення диференціального рівняння поперечно-кутових коливань напівпричепа вантажного автомобіля застосовано рівняння Лагранжа. На основі виведеного диференціального рівняння, отримано рівняння для визначення циклічної частоти коливань платформи напівпричепу вантажного автомобіля у разі наїзду на нерівність дорожнього покриття, що дозволяє виконувати теоретичні дослідження динаміки його руху.

Біографії авторів

А. П. Поляков, Вінницький національний технічний університет
професор
М. С. Гречанюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Смирнов Г. А. Теория движения колесных машин / Г. А. Смирнов. — М. : Машиностроние, 1990. — 352 с. —
ISВN 5-217-01093-2.
2. Кузнєцов Р. М. Покращення показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Р. М. Кузнєцов. Національний транспортний університет. — К., 2007. — 20 с.
3. Абрамов А. М. Управление динамикой движения седельных автопоездов / А. М. Абрамов // Транспорт Российской федерации. — 2007. — Вип. 9. — С. 70—73.
4. Павловський М. А. Теоретична механіка / М. А. Павловський — К. : Техніка, 2002 . — 512 с. — ISBN 966-575-184-0.
5. Краткий справочник для инженеров и студентов : Высшая математика. Физика. Теоретическая механика. Сопро-тивление материалов / [А. Д. Полянин, В. Д. Полянин, В. А. Попов и др.]. — М. : Международная программа образования, 1996. — 432 с. — ISВN 5-7753-0001-7.
6. Курс теоретической механики / [В. И. Дронг, В. В. Дубинин, М. М. Ильин и др.]; под ред. К. С. Колесникова. — М. : изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005 г. — 736 с. — ISВN 5-7038-1695-5.
Переглядів анотації: 117 Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
А. П. Поляков і М. С. Гречанюк, ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ ПОПЕРЕЧНО-КУТОВИХ КОЛИВАНЬ НАПІВПРИЧЕПА ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 160-163, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.