ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ НАПІВПРИЧЕПА СІДЕЛЬНОГО АВТОПОЇЗДА

  • М. С. Гречанюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: напівпричіп сідельного автопоїзда, поперечно-кутові коливання, пневматична підвіска, дорожні випробування, частота коливань

Анотація

Запропоновано підхід до підвищення показників стійкості напівпричепа сідельного автопоїзду. Для визначення впливу на показники стійкості застосування удосконаленої схеми пневматичної підвіски напівпричепа сідельного автопоїзду та експериментальної перевірки адекватності запропонованих раніше математичних моделей проведено дорожні випробовування. На основі отриманих в результаті випробувань даних проаналізовано доцільність застосування удосконаленої схеми пневматичної підвіски напівпричепа сідельного автопоїзда.

Біографія автора

М. С. Гречанюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Вантажні перевезення за січень-вересень 2011 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України — Режим доступу до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Смирнов Г. А. Теория движения колесных машин / Г. А. Смирнов. — М. : Машиностроение, 1990. — 352 с.
3. Пат. 59949, Україна, МПК B60G 15/00. Пневматична підвіска напівпричепа вантажного автомобіля / М. С. Греча-нюк. — № u201012579; заявл. 25.10.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11/2011.
4. Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи визначення основних параметрів випробовуваннями: ДСТУ 3310-96. — [Чинний з 1997–01–01]. — К. : Держстандарт України, 1996. — 10 с.
5. Степнов М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний / М .Н. Степнов. — М. : Машиностроение, 1985. — 232 с.
6. Краткий справочник для инженеров и студентов: Высшая математика. Физика. Теоретическая механика. Сопроти-вление материалов / [А. Д. Полянин, В. Д. Полянин, В. А. Попов и др.]. — М. : Международная программа образования, 1996. — 432 с.
Переглядів анотації: 94 Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. С. Гречанюк, ОЦІНКА СТУПЕНЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТІЙКОСТІ НАПІВПРИЧЕПА СІДЕЛЬНОГО АВТОПОЇЗДА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 232-234, Лис 2010.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.