Поперечна стійкість сідлового автопоїзда в режимі гальмування

Автор(и)

  • М. С. Гречанюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

стійкість, сідловий автопоїзд, поперечно-кутові коливання, центр мас

Анотація

Проведено оцінювання поперечної стійкості сідлового автопоїзда в режимі гальмування за уточненою математичною моделлю. Встановлено вплив режиму руху сідлового автопоїзда на величини показників його поперечної стійкості.

Біографія автора

М. С. Гречанюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. техн. наук, старший викладач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Сахно В. Порівняльна оцінка показників стійкості три ланкових автопоїздів у неусталених режимах руху /
В. П. Сахно, В. М. Поляков, В. М. Глінчук // Вісник НТУ «ХПІ». — 2014. — № 8 (1051). — С. 40—46.
2. Порівняльна оцінка показників стійкості прямолінійного руху автопоїздів різних компонувальних схем / [В. П. Сахно,
В. М. Поляков, В. М. Глінчук, В.М. Босенко] // Управління проектами, системний аналіз і логістика : наук. журнал. — К.
: НТУ. — 2012.— Вип. 10. — С. 220—225.
3. Aoki Akira. Directional stability and controllability of multi-articulated vehicles / Akira Aoki, Yoshitaka Marumo, Ichiro
Kageyama // Journal of Environment and Engineering. — 2011. — Vol. 6, No. 1. — P. 150—164.
4. Балакина Е. В. Система колесо-подвеска и устойчивость движения автомобиля в режиме торможения : моногр. /
Е. В. Балакина, А. А. Ревин. — Волгоград : РПК «Политехник», 2004. — 306 с.
5. Anders Huss. Rollover prediction for ro-ro cargo trailers : degree project in engineering physics / Anders Huss. — Stockholm,
Sweden, 2013. — 40 p. — References: p. 38.
6. Bouteldja Mohamed. Stability analysis and rollover scenario prediction for tractor semi-trailer/ Mohamed Bouteldja, Nacer
K. M’Sirdi, Sebastien Glaser, Victor Dolcemascolo // International conference on advances in vehicle control safety. — Italy,
2004. — 6 p.
7. Поляков А. Математична модель поперечно-кутових коливань напівпричепа сідельного автопоїзда / Андрій Поля-
ков, Микола Гречанюк // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. — 2012. — № 9 (180). — Частина 1. — С. 217—222.
8. Поляков А. Аналіз шляхів підвищення стійкості та керованості вантажних автомобілів з напівпричепами / Андрій
Поляков, Микола Гречанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — Вип. 5. — С. 90—95.
9. Современные грузовые автотранспортные средства : справ. / [В. В. Пойченко и др.]. — М. : агентство «Доринфор-
мсервис», 2004. — 592 с. — ISBN 5-88283-085-0.
10. Shock absorbers for commercial vehicles [Електронний ресурс]. WABCO. — Режим доступу до ресурсу :
http://gruzavto.ru/files/files/katalogi_postov/wabco/wb_katalog_amortizatory.pdf.
11. Пневмобаллоны для транспортных средств [Электронный ресурс]. WABCO. — Режим доступа к ресурсу :
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/ru/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815
/00/49/8150800493.pdf.
12. Креслення пневмобалона 951 811 710 0 [Електронний ресурс] : WABCO : каталог : Номер продукта. — Режим
доступу до ресурсу : http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html.
13. Truck tyres: грузовые шины 2014 [Электронный ресурс]. Matador. — Режим доступа к ресурсу :
http://www.matador.su/uploadsRU/file/LKW-2014.pdf.
14. Технічні характеристики напівпричепа Schmitz Cargobull S.CF FX [Електронний ресурс] : «ВС-КАРС» — Режим
доступу до ресурсу : http://vs-cars.ru/ Polupritsepyi —Schmitz/S.CF/FX.html.
15. Каталог продуктів WABCO. Режим доступу до ресурсу : http://www.wabco.info/intl/ru/index.html.
16. Поляков А. Критерії стійкості вантажних автомобілів з напівпричепами / Андрій Поляков, Микола Гречанюк //
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2010. — Вип. 7(149). — С. 24—28.
17. Пат. 63957 Україна, МПК G01M 17/00. Спосіб визначення положення точки центру мас напівпричепа вантажного
автомобіля / А. П. Поляков, М. С. Гречанюк ; Заявник і патентовласник: Вінницький національний технічний універси-
тет, Київ ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011 ; Бюл. № 20/2011. — 6 с. :іл.
18. Поляков А. Метод визначення положення точки центру мас напівпричепа вантажного автомобіля / Андрій Поля-
ков, Микола Гречанюк // Вісті автомобільно-дорожнього інституту. — 2011. — Вип. 1(12). — С. 35—38.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 82

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
М. С. Гречанюк, «Поперечна стійкість сідлового автопоїзда в режимі гальмування», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 136–140, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.