Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії

  • Р. Н. Квєтний
  • Ю. А. Буняк
Ключові слова: кореляційний метод, модель авторегресії, обернена кореляційна матриця, сингулярні числа, спектральна щільність потужності, тестова послідовність

Анотація

Розглянуто метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії на основі структури оберненої кореляційної матриці. Проведено порівняльний аналіз методу з розкладанням за сингулярними числами. Роботу методу досліджено на прикладі оцінюванняы спектральної щільності потужності тестової послідовності.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Р. Н. Квєтний і Ю. А. Буняк, Кореляційний метод визначення оптимального порядку моделі авторегресії, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 20-22, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)