ОПЕРАТИВНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА НАПРУГАМИ ТА РЕАКТИВНИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ З ВИБОРОМ ЕФЕКТИВНИХ КЕРУВАЛЬНИХ ВПЛИВІВ

  • П. О. Черненко Інститут електродинаміки НАН України
  • В. Л. Прихно Інститут електродинаміки НАН України
  • В. В. Трубіцин Інститут електродинаміки НАН України
Ключові слова: метод оптимізації другого порядку, реактивна потужність, мінімізація керуючих впливів

Анотація

Розроблено алгоритм мінімізації цільової функції методом другого порядку рішення задачі оперативної оптимізації режиму енергосистеми за напругою та реактивною потужністю. Викладено методику визначення мінімальної кількості керуючих дій.

Біографії авторів

П. О. Черненко, Інститут електродинаміки НАН України
провідний науковий співробітник
В. Л. Прихно, Інститут електродинаміки НАН України
старший науковий співробітник
В. В. Трубіцин, Інститут електродинаміки НАН України
аспірант

Посилання

1. Крумм Л. А. Методы оптимизации при управлении электроэнергетическими системами / Л. А. Крумм. — Новоси-бирск : Наука, 1981. — 319 с.
2. Методы оптимизации режимов энергосистем / [Горнштейн В. М., Мирошниченко Б. П., Пономарев А. В. и др.] — М. : Энергия, 1981. — 336 с.
3. Гилл Ф. Практическая оптимизация / Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. — М. : Мир, 1985. — 509 с.
4. Прихно В. Л. Программный комплекс КОСМОС оперативных расчетов режимов энергосистем на основе телемет-рической информации / В. Л. Прихно // Пр. Ін-ту електродинаміки НАНУ. Енергоефективність : зб. наук. пр. — Київ : ІЕД НАН України, 2000. — С. 118—127.
Переглядів анотації: 105 Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. О. Черненко, В. Л. Прихно, і В. В. Трубіцин, ОПЕРАТИВНА ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ ЗА НАПРУГАМИ ТА РЕАКТИВНИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ З ВИБОРОМ ЕФЕКТИВНИХ КЕРУВАЛЬНИХ ВПЛИВІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 85-90, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.