ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУ ВУЗЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  • В. М. Авраменко Інститут електродинаміки НАН України
  • П. О. Черненко Інститут електродинаміки НАН України
  • Н. Т. Юнєєва Інститут електродинаміки НАН України

Анотація

Запропоновано методику моніторингу поточного запасу статичної стійкості з використанням синхронізованих вимірів фаз напруги у вузлах електричної мережі, яка базується на оперативних розрахунках поточних режимів ОЕС з використанням оперативного прогнозу вузлових навантажень. Методика дає можливість виконати візуалізацію траєкторії обважнення на інте-рвалі виконання оцінювання стану комплексу КОСМОС.

Біографії авторів

В. М. Авраменко, Інститут електродинаміки НАН України
провідний науковий співробітник
П. О. Черненко, Інститут електродинаміки НАН України
провідний науковий співробітник
Н. Т. Юнєєва, Інститут електродинаміки НАН України
молодший науковий співробітник

Посилання

1. Богданов В. А. Сопоставление моделей оперативного прогноза узловых нагрузок / В. А. Богданов, Э. В. Денисенко
// Изв. АН СССР «Энерг. и трансп.». — 1982. — № 3. — С. 3—10.
2. Черненко П. А. Методы и алгоритмы оперативного анализа стационарных режимов электроэнергетических систем
с учетом изменения во времени узловых нагрузок / П. А. Черненко, В. И. Чухно. — ИЭД АН УССР, 1984. — 43 с.
3. Авраменко В. М. Про використання синхронізованих віддалених вимірів напруги для оцінки рівня стійкості енер-
госистем / В. М. Авраменко, Н. Т. Юнєєва, О. В. Сангінова // Праці ІЕД НАН України : зб. наук. праць. — 2007. —
Вип. 18. — С. 47—52.
4. Методи моделювання та програмні засоби для забезпечення надійності та живучості ОЕС України з використан-
ням нових мікропроцесорних пристроїв керування режимами електроенергетичних систем / [В. М. Авраменко,
В. О. Крилов, П. О. Черненко та ін.] // Технічна електродинаміка. — 2011. — № 2. — С. 44—53.
5. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А. Г. Ивахненко. — К. : Наукова
думка, 1981. — 296 с.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 28
Як цитувати
[1]
В. Авраменко, П. Черненко, і Н. Юнєєва, ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗУ ВУЗЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 90-93, 1.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.