АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

  • В. М. Авраменко Інститут електродинаміки НАН України
  • Н. Т. Юнєєва Інститут електродинаміки НАН України, Київ
  • А. О. Кришталь Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: електроенергетична система, перетин, статична стійкість, коефіцієнт запасу

Анотація

Прийнятий у роботі підхід передбачає орієнтацію на контроль статичної стійкості ОЕС за критерієм існування режиму за умови обважнення певних перетинів. Практично це означає, що на траєкторії обважнення потрібно знайти режим, який має найбільшу потужність у досліджуваному перетині, щодо якого обчислюється і нормується «Керівними вказівками» по стійкості енергосистем коефіцієнт запасу статичної стійкості за активною потужністю в перетині. Розроблено модифікацію програми розрахунку стаціонарного режиму в лінеарізованій постановці, яка дозволяє виконувати обважнення за кутом векторів електрорушійних сил (ЕРС), безітераційно досягати граничного режиму і уточнювати запас статичної стійкості в перетині електроенергетичної системи (ЕЕС). Лінеаризація моделі ЕЕС здійснюється шляхом заміни навантажень в вузлах провідностями, а генераторних вузлів — постійними електрорушійними силами, які закріплюються за реактивними опорами, значення яких відповідає статизму за напругою автоматичних регуляторів збудження синхронних генераторів. Така модель використовується в програмах розрахунку динамічної стійкості для моделювання ЕЕС на часовому кроці чисельного інтегрування диференціальних рівнянь динаміки системи. Запропоновано блок-схему алгоритму визначення максимально і аварійно допустимих перетікань в контрольованих перетинах електроенергетичної системи. Створено окремий модуль автоматизованого розрахунку запасу статичної стійкості в перетині ЕЕС з можливістю вибору певних траєкторій обважнення з бібліотеки. Траєкторії обважнення підготовлюються в спеціально створеному редакторі, в якому передбачено покрокову зміну потужності електростанцій і електричних навантажень в різних частинах математичної моделі енергосистеми, а також і зміну кута ЕРС генераторів. Проведено розрахунки для визначення граничної потужності в перетинах ОЕС України для схеми, яка містить 614 вузлів і 975 віток.

Біографії авторів

В. М. Авраменко, Інститут електродинаміки НАН України

д-р техн. наук, професор, провідний науковий співробітник

Н. Т. Юнєєва, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

канд. техн. наук, науковий співробітник

А. О. Кришталь, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студентка Фізико-технічного інституту

Посилання

ГКД 34.20.575-2002. Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. Мінпаливенерго України, Київ, 2002.

В. М. Авраменко, В. Л. Прихно, О. В. Мартинюк, та Н. Т. Юнєєва, Адаптивні засоби забезпечення стійкості та живучості об’єднаної енергосистеми України. Київ, Україна: Інститут електродинаміки НАН України, 2016, 100 с.

Переглядів анотації: 209 Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2019-02-28
Як цитувати
[1]
В. Авраменко, Н. Юнєєва, і А. Кришталь, АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАПАСУ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 18-23, Лют 2019.
Номер
Розділ
Енергетика, електротехніка та електромеханіка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.