ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ОЕС УКРАЇНИ

  • В. М. Авраменко Інститут електродинаміки НАН України, Київ
  • Н. Т. Юнєєва Інститут електродинаміки НАН України, Київ
  • Т. М. Гурєєва Інститут електродинаміки НАН України, Київ
  • А. О. Кришталь Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Ключові слова: електроенергетична система, перетин, коливна статична стійкість, автоматичні регулятори збудження.

Анотація

Досліджено вплив на статичну стійкість ЕЕС регуляторів збудження синхронних генераторів. Наведено математичну модель, яка застосовується у Програмному комплексі аналізу стійкості складних ЕЕС розробки ІЕД НАН України для моделювання автоматичних регуляторів збудження (АРЗ). Дослідження виконано методом імітаційного моделювання, а саме, шляхом чисельних розрахун­ків електромеханічних перехідних процесів в ЕЕС після малого скінченного збурення. Проведені дослідження на тестовій моделі перетину Захід–Вінниця показали, що невдале налаштування АРЗ може спричинити порушення стійкості у формі автоколивань потужності по лініях перетину, програмний комплекс ІЕД НАН України АВР-74 може бути використаний для дослідження коливної статичної стійкості енергетичних об’єднань.

Біографії авторів

В. М. Авраменко, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

д-р техн. наук, професор, провідний науковий співробітник

Н. Т. Юнєєва, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

канд. техн. наук, науковий співробітник

Т. М. Гурєєва, Інститут електродинаміки НАН України, Київ

провідний інженер-програміст

А. О. Кришталь, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

студентка Фізико-технічного інституту

Посилання

[1] В. Авраменко, Н. Юнеева, Т. Гуреева, и Н. Бабич, «Тестовая модель ОЭС для сравнения компьютерных моделей анализа устойчивости и живучести ОЭС Украины,» Электрические сети и системы, № 4, с. 3-30, 2017.
[2] В. Авраменко, В. Крылов, П. Черненко, и В. Прихно, Математические модели и программные средства для решения задач автоматизированного диспетчерского управления энергосистемами. Киев, Украина: Институт электродинамики НАН Украины. 2012, 303 с.
[3] В. Авраменко Модели, методы и программные средства для расчета и анализа переходных режимов и устойчивости ЭЭС, Праці Ін-ту електродинаміки НАН України. Зб. наук. праць. № 18. с. 12-26, 2007.
Переглядів анотації: 217 Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2018-02-28
Як цитувати
[1]
В. Авраменко, Н. Юнєєва, Т. Гурєєва, і А. Кришталь, ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВНОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ У ПЕРЕТИНІ ОЕС УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 34-38, Лют 2018.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.