ГЕНЕРАТОРИ КОМПЕНСУВАЛЬНОГО СИГНАЛУ ДЛЯ АЦП СЛІДКУВАЛЬНОГО ТИПУ З ВАГОВОЮ НАДЛИШКОВІСТЮ, ЩО САМОКАЛІБРУЮТЬСЯ

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Дудник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: генератор компенсувального сигналу, ацп слідкувального типу, калібрування, вагова надлишковість

Анотація

Проаналізовано можливість побудови генераторів компенсувального сигналу для багаторозрядних АЦП слідкувального типу, що самокалібруються, на базі неточних ЦАП, із ваговою надлишковістю. Показано, що при цьому можливі два підходи з побудовою цифрової частини генератора як на базі виключно двійкової системи числення, так і з додатковим застосуванням вузлів на основі систем числення із ваговою надлишковістю. У рамках запропонованих підходів розглянуто методи структурно-функціональної організації генераторів компенсувального сигналу на базі неточних ЦАП із ваговою надлишковістю.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
О. В. Дудник, Вінницький національний технічний університет
аспірант

Посилання

1. Азаров О. Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою над-
лишковістю : моног. / О. Д. Азаров. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2010. — 232 с.
2. Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование / Уолт Кестер ; пер. с англ. Володина Е. Б. — М. : Техносфера,
2007. — 1019.
3. Азаров О. Д. Багаторозрядні АЦП і ЦАП із ваговою надлишковістю, стійкі до параметричних відмов : моног. /
О. Д. Азаров, О. В. Кадук. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2010. — 150 с.
4. Азаров О. Д. Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю : моног. / О. Д. Азаров, О. А. Архипчук,
С. М. Захарченко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. — 125 с.
5. Микроэлектронные цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи информации / под ред. В. Б. Смолова.
— Л. : Энергия, 1976. — 336 с.
6. А. с. 1439751 СССР, H03 M 13/12. Преобразователь двоичного кода в код Фибоначчи / А. П. Стахов, В. А. Лужец-
кий, П. В. Козлюк, И. М. Попович (СССР). — № 4076283/24-24 ; заявл. 09.06.86; опубл. 23.11.88, Бюл. № 43.
7. А. с. 662932 СССР, G 06 F 5/00. Преобразователь p-кода Фибоначчи в двоичный код / А. П. Стахов, Н. А. Соляни-
ченко (СССР). — № 2386002/18—24 ; заявл. 02.08.76; опубл. 15.05.79, Бюл. № 18.
8. А. с. 662933 СССР, G 06 F 5/00. Преобразователь кодов / А. П. Стахов, Н. А. Соляниченко (СССР). — № 2386002/18—
24; заявл. 02.08.76; опубл. 15.05.79, Бюл. № 18.
9. Азаров О. Д. Пряме та зворотне перетворення «робочий код — цифровий еквівалент» в АЦП і ЦАП, що самокалі-
бруються, з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. В. Кадук, О. В. Дудник, О. Г. Муращенко // Проблеми інформати-
зації та управління. — 2010. — № 2. — С. 6—13.
10. Стахов А. П. Коды золотой пропорции / А. П. Стахов. — М. : Радио и связь, 1984. — 152 с.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.