МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФУ СТРУМУ ЗСУВУ НУЛЯ У ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧАХ СТРУМУ

Автор(и)

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • Р. М. Медяний Вінницький національний технічний університет
  • А. П. Ткачук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

температурний дрейф, струм, напруга, двотактний симетричний підсилювач струму

Анотація

 

Запропоновано метод зменшення температурного дрейфу струму зсуву нуля у двотактних підсилювачах струму, що базується на введенні структурної надлишковості в електронні пристрої, зокрема, в перетворювачі струм–напруга, побудовані на двотактних підсилювачах струму. Проаналізовано побудову двотактних симетричних підсилювачів струму, що застосовуються для побудови перетворювачів аналогових сигналів на базі методу зменшення температурного дрейфу та вхідного струму. Розглянуто запропоновані схеми двотактних симетричних підсилювачів струму, зменшено вплив вхідного струму. Отримано аналітичні вирази, що визначають складові вихідних струмів вхідного двотактного каскаду. Наведено і проаналізовано функціонування схеми блоків балансування і підсилення струмів двотактних симетричних підсилювачів струму, що використовуються у проміжних та підсилювальних каскадах двотактних симетричних підсилювачів струму. Виведено аналітичні співвідношення для розрахунків малосигнальних коефіцієнтів підсилення струму та коефіцієнта передачі в режимі балансу. Крім цього, отримано вирази для коефіцієнтів підсилення, наведено також залежності, що демонструють змінення загального коефіцієнта передачі в межах діапазону вихідного сигналу. Проаналізовано похибки лінійності, що виникають внаслідок цих змін. Здійснено схемотех­нічне моделювання наведеного перетворювача струм–струм, струм–напруга, побудованого із засто­суванням інтегральних транзисторів. Надано рекомендації щодо побудови на базі цих двотактних симетричних підсилювачів струму перетворювачів струм–струм та напруга–струм, що дає можливість використовувати їх в багатоканальних аналого-цифрових перетворювачах. Здійснено порівняльний аналіз деяких варіантів реалізації вказаного методу для випадку застосування ДППС без підсилення, і з підсиленням струму у вхідному каскаді.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет

д-р. тех. наук, професор, декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Р. М. Медяний, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри обчислювальної техніки

А. П. Ткачук, Вінницький національний технічний університет

студентка факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

О. Д. Азаров, та С. В. Богомолов, Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ, 2013, 142 с.

О. Д. Азаров, М. Ю. Теплицький, та Н. О. Біліченко, Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2016, 136 с.

Л. И. Ридико, «Прямой цифровой синтез частоты,» Компоненты и технологии, № 1, с. 1-5, 2001.

О. Д. Азаров, та М. Ю. Теплицький «Метод неперервного коригування струму зсуву нуля двотактних підсилювачів постійного струму,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 129-135, 2015.

В. Г. Манжула, Н. Н. Прокопенко, и А. И. Серебряков «Компенсация напряжения смещения нуля операционных усилителей с несимметричным включением активной нагрузки,» Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. Информатика, телекоммуникации, управление, № 3, с. 196-200, 2010.

Г. И. Волович, Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. Москва, Росиия: ДМК Пресс, 2015, 528 с.

О. Д. Азаров, С. Ш. Кацив, В. А. Гарнага, та С. В. Богомолов, «Моделі АЧХ і ФЧХ інтегральних біполярних транзисторів на основі схем заміщення з керованими генераторами струму,» Проблеми інформатизації та управління, Київ, № 4 (28), с. 5-15, 2009.

О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, та В. Є. Яцик, «Аналіз статичних характеристик біполярних транзисторів із використанням керованих і функціональних генераторів струму,» Проблеми інформатизації та управління, Київ, № 1 (37), с. 5-12, 2012.

А. Д. Азаров, и В. А. Гарнага, «Систематизация балансных двухтактных усилителей постоянного тока по критерию входного сопротивления,» Проблемы управления и информатики, Киев, № 5, с. 115-122, 2016.

В. Л. Шило, Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. Москва, Росиия: Советское радио, 1979, с. 78.

Alan B. Grebene, Bipolar and MOS analog integrated circuit design. New Jersey: John Wiley & Sons Technology & Industrial Arts, 2002, 912 p

А. Б. Гребен, Проектирование аналоговых интегральных схем. Москва, Росиия: Энергия, 1976, 256 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 196

Опубліковано

2018-08-31

Як цитувати

[1]
О. Д. Азаров, Р. М. Медяний, і А. П. Ткачук, «МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДРЕЙФУ СТРУМУ ЗСУВУ НУЛЯ У ДВОТАКТНИХ ПІДСИЛЮВАЧАХ СТРУМУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 15–22, Серп. 2018.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>