МОДЕЛЬ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ВОЛОГОГО ГАЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ

  • Й. Й. Білинський Вінницький національний технічний університет
  • М. Й. Юкиш Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Онушко ДП «Укрметртестстандарт»
Ключові слова: випромінювання, відносна вологість, природний газ, водяна пара, сухий газ, довжина хвилі, тиск, температура, показник поглинання, коефіцієнт пропускання, концентрація, густина

Анотація

Для отримання необхідної чутливості й точності в процесі створення сенсора вологості важливим є вибір довжини хвилі з урахуванням того, що поглинання випромінювання відбувається як за рахунок водяної пари, так і за рахунок сухого газу, а також визначення довжини ходу оптичного променя. У зв’язку з чим постає задача створення моделі перенесення випромінювання в газі, яка б враховувала вищенаведені параметри, для вимірювання вологості газу. В роботі запропоновано модель перенесення випромінювання в середовищі вологого природного газу, отримано рівняння перетворення, яке дає змогу обчислити значення відносної вологості за відомою температурою й тиском газу, проведено експериментальні дослідження з вибору довжини хвилі, виконано перевірку отриманих значень відносної вологості.

Біографії авторів

Й. Й. Білинський, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електроніки
М. Й. Юкиш, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань
В. В. Онушко, ДП «Укрметртестстандарт»
заступник начальника відділу

Посилання

1. Селезнев С. В. Анализ методов и средств измерения влажности и точек росы природного газа / С. В. Селезнев // Геология, бурение, разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений : научно-тех. сб. — 2005. — № 2. — С. 10 —22.
2. Берлинер М. А. Измерения влажности / М. А. Берлинер. — М. : Энергия, 1973, — 400 с.
3. Мухитдинов М. Оптические методы и устройства контроля влажности / М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.
4. Пеклер В. В. Состояние и перспективы развития гигрометров и средств их метрологического обеспечения /
В. В. Пеклер, Г. М. Мамонтов // Датчики и системы. — 2006. —№ 1. — С. 33 —38.
5. Сайдов Г. В. Практическое руководство по абсорбционной молекулярной спектроскопии / Г. В. Сайдов, О. В Свердлова. — Л., 1973.
6. Котяхов Ф. И. Физика нефтяного и газового коллектора / Ф. И. Котяхов. — М. : Недра, 1997 г.
7. Енохович А. С. Справочник по физике / А. С.Енохович. — М. : Просвещение, 1978. — 415 с.
8. Андріїшин М. П. Вимірювання витрат та кількості газу : довідник / [М. П. Андріїшин, С. О. Канєвський, О. М. Ка-рпаш, та ін.] — Івано-Франківськ: ПП «Сімик», 2004. — 160 с.
9. Лесовий Л. В. Визначення відносної вологості газу для вузлів обліку із застосуванням засобів вимірювання темпе-ратури точки роси / Лесовий Л. В., Матіко Ф. Д. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». — 2009. — № 659. — С. 84 —91.
10. ГОСТ 20060-83. Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги. — М. : Госстандарт.
Переглядів анотації: 113 Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Й. Й. Білинський, М. Й. Юкиш, і В. В. Онушко, МОДЕЛЬ ПЕРЕНЕСЕННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ВОЛОГОГО ГАЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-22, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)