ЕТАЛОНИ ЗЦЕНТРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ НА НОВІТНІЙ ЕЛЕМЕНТНІЙ БАЗІ

Автор(и)

  • А. Г. Буда Вінницький національний технічний університет
  • Т. Б. Мартинюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

обробка зображення за ознаками, центрування зображення, властивості стислого зображення, класифікація зображень, класи симетричних зображень, характерні особливості, центральна осьова симетрія

Анотація

Запропоновано еталони симетричних зображень, отриманих як результат стиснення зображень та перетворення їх в оптичні (зорові) образи. Апаратурна реалізація використовує ефективну оптико-електронну елементну базу.

Біографії авторів

А. Г. Буда, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки

Т. Б. Мартинюк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки

Посилання

1. Резник А. М. Оптоэлектронный нейрокомпьютер / А. М.Резник, М. Э. Куссуль // УСиМ. — 1993. — № 5. — С. 6—12.
2. Захаров С. М. Оптоэлектронные интегральные схемы с применением полупроводниковых вертикально-излучающих лазеров / С. М. Захаров, В. Б. Федоров, В. В. Цветков // Квантовая электроника. — 1999. — № 3. —
С. 189—206.
3. Конструкция и технология изготовления матриц вертикально-излучающих лазеров / Н. А. Малеев и др. // Физика и техника полупроводников. — 2005. — Т. 39, № 4. — С. 487—491.
4. Анисимов Б. В. Распознавание и цифровая обработка изображений / Б. В. Анисимов, В. Д. Курганов, В. К. Злобин. — М. : Высшая школа, 1983. — 295 с.
5. Куафе Ф. Взаимодействие робота с внешней средой ; пер. с франц. / Ф. Куафе — М. : Мир, 1985. — 285 с.
6. Патент України №3741, МПК7 G06К9/58, G06К9/52. Спосіб розпізнавання симетричності зображень об’єктів і пристрій для його реалізації / В. П. Кожем’яко, В. Г. Красиленко, Т. Б. Мартинюк, А. Г. Буда; Заявник і патентовласник ВНТУ; — № 93321261, заявл. 16.03.93; опубл. 27.12.94, Бюл. № 6 — 1.
7. Буда А. Г. Техническая реализация признаков, полученных на основе исследования функциональных характеристик /
А. Г. Буда, Т. Б. Мартынюк, Г. Л. Лысенко // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2002. —
№ 2 (4). — С. 71—77.
8. Патент України 52678, МПК7 G06К9/00, G06К9/58, G06К9/52. Пристрій для розпізнавання симетричності зобра-жень об’єктів /А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем’яко, В. І. Андрущенко; Заявник і патентовласник ВНТУ; —
№ 99021033, заявл. 23.02.99; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1.
9. Ознаковий простір моментних характеристик при розпізнаванні класів і підкласів симетричних зображень /
А. Г. Буда, Т. Б. Мартинюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2007. — № 1. — С. 61—66.
10. Однокристальный ассоциативный процессор САМ 2000. — Режим доступу :
http: //data/mf/grsu.by/sitforum/htdocs/hardware/vich sist/index.sh tml.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 102

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
А. Г. Буда і Т. Б. Мартинюк, «ЕТАЛОНИ ЗЦЕНТРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ, ОТРИМАНИХ НА НОВІТНІЙ ЕЛЕМЕНТНІЙ БАЗІ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 75–78, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>