МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ

  • В. С. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Осадчук Вінницький національний технічний університет
  • О. С. Звягін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: вологість, перетворювач вологості, від’ємний опір

Анотація

Розроблено математичну модель мікроелектронного частотного перетворювача вологості, на основі якої отримано аналітичні залежності функції перетворення та рівняння чутливості. Чутливість розробленого перетворювача вологості зі зміною вологості від 0 % до 10 % складає 1,5 кГц/%, а в діапазоні зміни вологості від 10 % до 20 % дорівнює 2 кГц/%.

Біографії авторів

В. С. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри електроніки
О. В. Осадчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри радіотехніки
О. С. Звягін, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри радіотехніки

Посилання

1. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від’ємним опором. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. — 303 с.
2. Осадчук В. С., Осадчук О. В. Реактивні властивості транзисторів і транзисторних схем. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 1999. — 275 с.
3. Пат. 32338 УКРАЇНА, МКІ G 01 N 27/12. Пристрій для контролю відносної вологості / В. С. Осадчук, О. В. Осад-чук, Л. В. Крилик, О. С. Звягін (УКРАЇНА). — № u200800395; Заявл. 11.01.2008; Опубл. 12.05.2008; Бюл. № 9. — 3 с.
4. Звягін О. С. Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів / О. С. Звягін, О. В. Осадчук // ІІ-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2009): міжнар. наук.-техн. конф., Вінниця 23—26 вер. 2009 р. : тези допов. — ІХ., 2009. — С. 308—312.
5. Пат. 39894 УКРАЇНА, МКІ G 01 N 27/22. Ємнісний сенсор для вимірювання вологості / В. С. Осадчук, О. В. Осад-чук, О. С. Звягін (УКРАЇНА). — №u200814033; Заявл. 05.12.2008; Опубл. 10.03.2009; Бюл. № 5. — 2 с.
Переглядів анотації: 189 Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, і О. С. Звягін, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 113-117, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>