МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТРИС РОЗСІЮВАННЯ ЧАСТИНОК ПОЛІДИСПЕРСНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ

  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет
  • С. М. Кватернюк Вінницький національний технічний університет
  • І. В. Васильківський Вінницький національний технічний університет
  • А. П. Іванов Інститут фізики ім.Степанова НАН Бєларусі
  • В. В. Барун Інститут фізики ім.Степанова НАН Бєларусі
Ключові слова: частинки, індикатриси розсіювання, полідисперсні водні середовища

Анотація

Здійснено математичне моделювання індикатрис розсіювання однорідних та неоднорідних частинок полідисперсних водних середовищ. Порівняно результати, отримані за наближенням Релея-Ганса-Дебая (РГД) та на основі теорії Мі.

Біографії авторів

В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри екології та екологічної безпеки
С. М. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри екології та екологічної безпеки
І. В. Васильківський, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри екології та екологічної безпеки
А. П. Іванов, Інститут фізики ім.Степанова НАН Бєларусі
професор лабораторії оптики розсіювальних середовищ
В. В. Барун, Інститут фізики ім.Степанова НАН Бєларусі
науковий співробітник лабораторії оптики розсіювальних середовищ

Посилання

1. Петрук В. Г. Фізико-хімічний механізм антистоксового поглинання гуморальними середовищами з позицій коор-динаційної теорії кристалічного поля / В. Г. Петрук / / Вісник Вінницького політехнічного інституту — 1995. — № 2. — С. 78—82.
2. Тучин В. В. Исследование биотканей методами светорассеивания /В. В. Тучин // Успехи физических наук. — 1997. — Т. 165. — Вып. 5. — С. 517—539.
3. Энциклопедия клинических лабораторных тестов ; под ред. Н. У. Тица. — М. : Лабинформ, 1997. — 960 с.
4. Методы светорассеяния в анализе дисперсных биологических сред. / [Лопатин В. Н., Приезжев А. В., Апонасенко А. Д. и др.] — М. : Физматлит, 2004. — 384 с.
5. He J. P., Light scattering by multiple red blood cells / Karlsson A., Swartling J., Andersson-Engels S. // J. Opt. Soc. Am. A — 2004. — V. 21. — P. 1953—1961.
6. Bainton D. F. Neutrophilic leukocyte granules: from structure to function // Adv. Exp. Med. Biol. — 1993. — V. 336. — P. 17—33.
7. Лопатин В. Н. Введение в оптику взвесей клеток / В. Н. Лопатин, Ф. Я. Сидько. — Новосибирск : Наука, 1988. — 240 с.
8. Борен К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами // К. Борен, Д. Хафмен. — М. : Мир, 1986. — 664 с.
Переглядів анотації: 104 Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк, І. В. Васильківський, А. П. Іванов, і В. В. Барун, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНДИКАТРИС РОЗСІЮВАННЯ ЧАСТИНОК ПОЛІДИСПЕРСНИХ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 9-13, Лис 2010.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)