Вплив хлорорганічних сполук у питній воді на злоякісні новоутворення (на прикладі вінницької області)

  • О. А. Стискал Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: дезінфекція, хлорування, канцерогенний, злоякісні новоутворення (ЗН), хлорорганіч- ні сполуки (ХОС), кореляційний аналіз

Анотація

Здійснено: аналіз впливу хлорорганічних сполук, які утворюються в результаті хлорування, на живі організми; аналіз динаміки злоякісних новоутворень різних локалізацій серед населення Вінницької області; кореляційний аналіз відсотка проб води з водопровідної мережі Вінницької області, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам за санітарно-хімічними показниками та відсотка використання води з поверхневих джерел для водопостачання з кількістю злоякісних новоутворень різних локалізацій населення в період з 2005 по 2012 роки

Біографії авторів

О. А. Стискал, Вінницький національний технічний університет
аспірантка кафедри екології та екологічної безпеки
В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри екології та екологічної безпеки

Посилання

1. Петренко Н. Ф. Побічні продукти знезараження питної води хімічними окислювачами / Н. Ф. Петренко // Вода:
гигиена и экология. — 2013. — № 1 (1). — С. 158—177.
2. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема / В. О. Прокопов, Є. А. Труш, С. В. Гулен-
ко, В. А. Соболь, Т. В. Куліш // Гігієна населених місць. — 2013. — № 61. — С. 88—100.
3. Хлорована питна вода та ризики для здоров’я населення / [В. О. Прокопов, О. В. Зоріна, С. В. Гуленко та ін.] // Гі-
гієна населених місць. — 2012. — № 60. — С. 76—86.
4. Вода, яку ми п’ємо, може викликати мутації [Електронний ресурс]. Публікація від 27.10.10 р. — Режим доступу
http://ntop.com.ua/news/a-253.html.
5. Chlorination, chlorination by-products, and cancer: a meta-analysis / [R. D. Morris, A. M. Audet, I. F. Angelillo, T. C.
Chalmers, F. Mosteller] // American Journal of Public Health. — 1992. — Vol. 82, No. 7. — Pp. 955—963.
6. Case-Control Study of Colon and Rectal Cancers and Chlorination By-Products in Treated Water / [Will D. King, Loraine
D. Marrett, Christy G. Woolcott] // Cancer Epidemiol Biomarkers Prevention. — 2000. — Vol. 9. — Pp. 813—818.
7. Bladder Cancer and Exposure to Water Disinfection By-Products through Ingestion, Bathing, Showering, and Swimming
in Pools / [Cristina M. Villanueva, Kenneth P. Cantor, Joan O. Grimalt and others] // American Journal of Epidemiology. —
2006. — Vol. 165, No. 2. — Pp. 148—156.
8. Тригалогенметани, як побічний продукт хлорування питної води, та їх вплив на формування онкологічної патоло-
гії серед населення Кривбасу / [А. Ю. Лисий, С. А. Риженко, В. Г. Капшук та ін.] // Актуальные проблемы транспортной
медицины. — 2008. — № 4 (14). — С. 102—108.
9. Канцер-реєстр України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://users.i.kiev.ua/~ucr/.
10. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2012 році / Міністерст-
во регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. — Київ, 2013. — 450 с.
11. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2010 році / Міністерст-
во регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. — Київ, 2010. — 564 с.
12. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2009 році / Міністерст-
во з питань житлово-комунального господарства України. — Київ, 2009. — 710 с.
13. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : ДСанПіН 2.2.4-171-10. [Затверджені
Наказом МОЗ України № 400 від 12.05.2010 р.].
Переглядів анотації: 82 Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2015-03-26
Як цитувати
[1]
О. Стискал і В. Петрук, Вплив хлорорганічних сполук у питній воді на злоякісні новоутворення (на прикладі вінницької області), Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 16-21, Бер 2015.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)