ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ СТРУКТУРИ КОГЕРЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ І НЕКОГЕРЕНТНОГО ФОНУ БАГАТОКРАТНО РОЗСІЯНОГО СВІТЛОВОГО ПОЛЯ ЗА ШИРОКОЇ ВАРІАЦІЇ СТРУКТУРНИХ І БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОТКАНИНИ

  • Н. Д. Абрамовіч Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
  • С. К. Дік Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
  • С. М. Кватернюк Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Петрук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: спекл-структура, біологічна тканина, шкіра, теорія перенесення випромінювання, когерентне світло, поглинання, багатократне розсіювання, кров, меланін

Анотація

На основі аналітичної методики оцінювання параметрів спекл-структури, що формується багатократно розсіяним світлом у багатошаровій біологічній тканині типу шкіри людини на довжинах хвиль видимого—ближнього ІЧ діапазону спектру досліджені глибинна структура освітленості від нерозвіяної, дифракційної і дифузійної компонент і глибинна структура некогерентного фону за широкої варіації структурних (товщина епідермісу) і біофізичних параметрів тканини — об’ємної концен­трації меланіну Cm в епідермісі і капілярів Cb у дермі, ступені оксигенації S. Використано відомі розв’язки рівняння переносу випромінювання у біологічній тканині і зв’язок теорії поширення світла в розсіювальному середовищі з теорією когерентності.

Біографії авторів

Н. Д. Абрамовіч, Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
аспірант кафедри електронної техніки і технології
С. К. Дік, Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки
канд. фіз.-мат. наук, доцент, перший проректор
С. М. Кватернюк, Вінницький національний технічний університет
докторант, канд. техн. наук, доцент кафедри екології та екологічної безпеки
В. Г. Петрук, Вінницький національний технічний університет
д-р техн. наук, професор, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Посилання

1. Аналитическая методика оценки контраста спекл-структуры светового поля, рассеянного мягкими биотканями / [Н. Д. Абрамович, В. В. Барун, С. К. Дик и др.] // Медицинская физика и инновации в медицине : сб матер. : V Троицкая конф. — Троицк : ИСАН. — 2012 — Т 1. — С. 212 — 214.
2. Долин Л. С. Уравнения для корреляционных функций волнового пучка в хаотически неоднородной среде / Л. С. До-лин // Изв. Вузов. Радиофизика. — 1968. — Т. 11. — № 6. — С. 840—849.
3. Zege E. Multicomponent approach to light propagation in clouds and mists / Zege E. P., Katsev I. L., Polonsky I. N. // Appl. Optics. — 1993. — Vol. 32. — N. 15. — Pp. 2803—2812.
4. Барун В. Тепловое воздействие короткого импульса света на биологические ткани. I. Оптико-теплофизическая модель / В. Барун, А. Иванов // Биофизика. — 2004. — Т. 49, № 6. — С. 1125—1133.
5. Тучин В. В. Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / Валерий Викторович Тучин. — Саратов : изд. Саратов. гос. ун-та, 1998. — 371 с. — ISBN: 5-292-01779-5.
6. Тучин В. В. Оптическая биомедицинская диагностика / Валерий Викторович Тучин. — Москва : Физматлит, 2007. — Т. 1, 2. — ISBN 978-5-9221-0769-3, ISBN 978-5-9221-0777-8, ISBN 0-8194-4238-0.
7. Jacques S. L. Skin Optics [Electronic resource] / S. L. Jacques // Oregon Medical Laser Center News. — 1998. — Access mode : http://www.omlc.ogi.edu/news/jan98/skinoptics.html .
8. Skin optics / M. J. C. Van Gemert, S. L. Jacques, H. J. C. M. Sterenborg, W. M. Star // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. — 1989. — Vol. 36. — Nо. 12. — Pp. 1146—1154.
9. Jacques Stiven L. Optical properties of biological tissues: a review/ S. L. Jacques // Physics in Medicine and Biology. — 2013. — Vol. — 58, Nо. 1. — Pp. 37—61.
10. Иванов А. П. О спекл-структуре светового поля в дисперсной среде, освещенной лазерным излучением / А. И. Ива-нов, Л. Кацев // Квантовая электроника. — 2005. — Т. 35, № 7. — С. 670—674.
11. Спектры поглощения и глубина проникновения света в нормальную и патологически измененную кожу человека / В. В. Барун, А. П. Иванов, А. В. Волотовская, В. С. Улащик // Журнал прикладной спектроскопии. — 2007. — Т. 74,
№ 3. — С. 387—394.
12. Барун В. В. Поглощение света кровью при низкоинтенсивном лазерном облучении кожи / В. В. Барун,
А. П. Иванов // Квантовая электроника. — 2010. — Т. 40. — № 4. — С. 371—376.
Переглядів анотації: 112 Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
Н. Абрамовіч, С. Дік, С. Кватернюк, і В. Петрук, ВИВЧЕННЯ ГЛИБИННОЇ СТРУКТУРИ КОГЕРЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ І НЕКОГЕРЕНТНОГО ФОНУ БАГАТОКРАТНО РОЗСІЯНОГО СВІТЛОВОГО ПОЛЯ ЗА ШИРОКОЇ ВАРІАЦІЇ СТРУКТУРНИХ І БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БІОТКАНИНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 90-95, Лют 2017.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>