ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ

  • М. Й. Бурбело Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Кравець Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: асинхронний двигун, визначення параметрів, зрівноважувальні перетворення

Анотація

Досліджено, що в частотно-керованих електроприводах для визначення електричних параметрів асинхронного двигуна доцільно застосовувати зрівноважувальні перетворення з використанням похідної потокозчеплення та потокозчеплення як інформативних параметрів для фіксування заданого стану, що забезпечує високу чутливість визначення параметрів.

Біографії авторів

М. Й. Бурбело, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
О. М. Кравець, Вінницький національний технічний університет
асистент кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Посилання

1. Ключев В. И. Теория электропривода : учебн. для вузов / В. И. Ключев. — М. : Энергоатомиздат, 1985. — 560 с.
2. Волков А. В. Идентификация потокосцепления ротора частотно-регулируе¬мого асинхронного двигателя / А. В. Волков // Электротехника. — 2002. — № 6. — С. 40—46.
3. Волков А. В. Идентификация внутренних параметров частотно-регулируемого асинхронного двигателя / А. В. Волков // Електротехніка та електроенергетика. — 2003. — № 1. — С. 82—87.
4. Браславский И. Я. Адаптивная система прямого управления моментом асинхронного двигателя / И. Я. Браславский , З. Ш. Ишматов , Е. И. Барац // Электротехника. — 2001. — № 11. — С. 35—39.
5. А. с. СССР № 1468211 А1 SU. МКИ G01R 31/34. Устройство для определения параметров асинхронных электрод-вигателей / Е. К. Ешин, В. Г. Власов, Д. А. Алешин и М. А. Тынкевич (СССР). — № 4184538/22; Заявл. 26.01.87;
Опубл. 15.07.92. Бюл. № 26. — 4 с.
Переглядів анотації: 100 Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. Й. Бурбело і О. М. Кравець, ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ В ЕЛЕКТРОПРИВОДАХ З ЧАСТОТНИМ КЕРУВАННЯМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 55-58, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)