ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Автор(и)

  • О. М. Слободянюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, етична компетентність, модель, педагогічна модель

Анотація

Проаналізовані поняття «модель», «моделювання». Вперше розроблена структура та зміст моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчальному закладі. На основі врахування змісту економічної освіти виявлено структурні компоненти моделі формування професійно-етичної компетентності: методологічний, змістовий, організаційно-тех­нологічний.

Біографія автора

О. М. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

викладач кафедри філософії та гуманітарних наук

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. — 534 с.
2. Штофф В. А. Введение в методологию научного познания : учеб. пос. / В. А. Штофф. — Л. : ЛГУ, 1972. — 191 с.
3. Амосов Н. М. Моделирования сложных систем / Н. М. Амосов. — К. : Наукова думка, 1965. — 303 с.
4. Уемов А. И. Логические основы метода моделирования / А. И. Уемов. — М. : Пед. общ-во России, 2000. — 448 с.
5. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти : моногр. /
[Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, В. І. Маслов та ін. ]; за ред. Г. В. Єлькової. — К.-Чернівці : Книги — ХХІ, 2010. — 460 с.
6. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. — М. — Л. : Наука, 1966. — 302 с.
7. Пикельная В. С. Теория и методика моделирования управленческой деятельности (школоведческий аспект) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. С. Пикельная. — Кривой Рог, 1993. — 432 с.
8. Ничкало Н. Г. Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и психологии профессионального образования на рубеже столетий / Н. Г. Ничкало ; Европейский фонд образования ; Национальный Центр Украина. — К. : Наук.світ, 2004. — 67 с.
9. Краевский В. В. Методологическая педагогика : пос. для педагогов-исследователей / В. В. Краевский. — Чебоксары : изд-во Чуваш.ун-та, 2001. — 244 с.
10. Глинский Б. А. Моделирование как метод научного познания: гносеологичный анализ / Б. А. Глинский,
Б. С. Грязнов. — М. : МГУ, 1965. — 248 с.
11. Glaser, S. R. Measuring and interpreting organizational culture / S. R. Glaser, S. Zamanou, А. Hacker // Management Communication Quarterly. — 1987. — № 1 (2). — P. 176.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 212

Опубліковано

2015-12-18

Як цитувати

[1]
О. М. Слободянюк, «ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 146–151, Груд. 2015.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.