ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ

  • О. М. Слободянюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ґендер, ґендерна компетентність, культурологічна освіта студентів

Анотація

Досліджено ґендерну теорію як фактор формування ґендерної компетентності в процесі культурологічної освіти студентів. Основний висновок роботи є в тому, що в умовах сучасного українського суспільства актуальним є формування ґендерної компетентності студентів, яка б відповідала егалітарному типу ґендерної культури суспільства, оскільки в основі ґендерної компетентності особистості закладена ґендерна компетенція, реальний зміст якої залежить від нормативно-ціннісних уявлень домінуючої в суспільстві ґендерної культури.

Біографія автора

О. М. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет
викладач кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології

Посилання

1. Нежинська О. О. Модель гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Не-жинська; Університет менеджменту освіти АПН України, Асоц. Без перерв. освіти дорослих ; редкол.: О. Л. Ануфрієва та ін. ; голов. ред.. В. В. Олійник // Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць. — К. : Геопринт, 2008. — Вип. 10. — С. 212—219.
2. Грабовська Т. О. Шляхи гуманізації відносин педагогів з учнями / Т. О. Грабовська // Навчально-методичні про-блеми формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі. — К. : МАУП, 1999. — 134 с.
3. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами : навч. посібник / За заг. ред. В. В. Олій-ника, Л. І. Даниленко. — К. : Логос, 2004. — 212 с.
4. Ярская-Смирнова Е. Гендерное неравенство в образовании : понятие скрытого учебного плана / Е. Ярская-Смирнова // Гендерные исследования. — 2000. — № 5. — С. 295—301.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 290
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. М. Слободянюк, ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ СТУДЕНТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 196-199, Лис 2010.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.