РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ

  • О. М. Слободянюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: реформування, якість освіти, академічна доброчесність, недоброчесні практики, плагіат

Анотація

Базовим чинником підготовки висококваліфікованих та суспільно відповідальних випускників університетів на сучасному етапі є дотримання всіма учасниками освітнього процесу принципів академічної та наукової доброчесності. Враховуючи введення поняття академічної доброчесності в законодавчу сферу (що передбачається в проекті нового закону «Про освіту»), у статті підкреслюється актуальність дослідження наявних практик сприяння академічній доброчесності. Автор досліджує ґенезу проблеми та завдання, що стоять перед Україною у відповідності до європейських стандартів академічної культури. Розглянуто загальні проблеми академічної доброчесності у закладах вищої освіти України. Визначається поняття академічної доброчесності. У статті представлено огляд досліджень американських учених з етичних питань. Розглянуто деякі стратегії впровадження академічних норм в університетах США: від чіткої ідентифікації порушень академічної етики (плагіат, фальсифікація, фабрикація, шахраювання); створення комплексу процедур їх попередження, фіксації, розгляду до визначення виховних та дисциплінарних санкцій; кодексів честі та створення відповідного клімату в університеті. На підставі проведеного в ВНТУ дослідження (в рамках реалізації проекту «Формування культури академічної доброчесності в студентському середовищі») проаналізовано характер наявних практик сприяння академічній доброчесності, зокрема запобігання та протидії плагіату. Автор робить висновок про необхідність подальших досліджень практик академічної доброчесності у закладах вищої освіти України задля ефективного втілення її принципів у вітчизняний освітній простір; пропонує рекомендації для керівництва університету щодо розробки або вдосконалення вже існуючих практик боротьби проявами недоброчесних практик.

Біографія автора

О. М. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет

канд. пед. наук, інспектор Головного центру виховної роботи студентів

Посилання

T. Becher, and P. Trowler, “Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines,” 2nd ed. Philadelphia: Open University Press. 2001. P. XIII.

О. С. Цокур, «Кодекс честі» в системі вищої освіти США,» Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, серія: Педагогічні науки, вип. 150, с. 57-62, 2009.

В. фон. Струнсе, «Місія досяжна: підвищення академічної чесності в українській освіті» у Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. Київ, Україна: Таксон, 2003, с. 272-275.

Т. Ярошенко, «Академічна нечесність та політична культура:порівняльний досвід (Україна — США),» у Покликання університету, О. Гомілко, Ред. Київ, Україна: РІА Янко; 2005, 304 с.

М. В. Гриньова, «Специфіка структурної організації та змісту діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США,» Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, серія: Педагогічні науки, вип. 145, с. 156-158, 2008.

В. В. Ромакін, «Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури», Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили, серія: Педагогіка, вип. 123, с. 34-41, 2010.

Ю. Ю. Калиновський, «Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді,» Збірник наукових праць. Київ, Україна: Гілея, вип. 63 (№ 8, с. 477-482), 2012.

Верховна Рада України. 4 сесія. (2017, вер. 05). Закон України №2145-VIII, «Про освіту». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
[1]
О. Слободянюк, РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ СТУДЕНТІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 134-139, Груд 2018.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою