КОНСТРУЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

  • Р. С. Волянський Дніпродзержинський державний технічний університет
  • О. В. Садовой Дніпродзержинський державний технічний університет
Ключові слова: динамічне програмування, інтервальний аналіз, функціонал якості, нелінійне керування в умовах невизначеності параметрів, збурений рух, лінійний динамічний об’єкт

Анотація

Показано, що у разі запису рівнянь збуреного руху лінійного динамічного об’єкта у канонічній формі, вони можуть бути представлені у формі Бруновського без виконання складних перетворень зворотними зв’язками. Використання рівнянь у формі Бруновського дозволяє усунути вплив параметричних збурень об’єкта керування на параметри регулятора та формувати еталонні траєкторії руху замкненої системи. Рух за цими траєкторіями здійснюється шляхом подачі на об’єкт керувального впливу, синтезованого за допомогою методів інтервального аналізу. Використання динамічного програмування дозволяє обрати та обґрунтувати функціонал якості, мінімізація якого здійснюється синтезованим керувальним впливом.

Біографії авторів

Р. С. Волянський, Дніпродзержинський державний технічний університет
канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри електротехніки та електромеханіки
О. В. Садовой, Дніпродзержинський державний технічний університет
д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електромеханіки, проректор з наукової роботи

Посилання

1. Пупков К. А. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 5. Методы современной теории автоматического управления [Текст] / К. А. Пупков, Н. Д. Егупов. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 783 с.
2. Applied interval analysis [Текст] / Luc Jaulin, Michel Kieffer, Oliver Didrit, Eric Walter. — London. : Springer, 2001. — 379 p.
3. Linear optimization problem with inexact data [Текст] / [M. Fiedler et al.]. — New York : Springer, 2006. — 224 p.
4. Ким Д. П. Теория автоматического управления. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы [Текст] / Д. П. Ким. — М. : Физматлит, 2004. — 464 с.
5. Волянский Р. С. Синтез оптимальной системы управления с нелинейной активационной функцией [Текст] /
Р. С. Волянский, А. В. Садовой // Электротехнические и компьютерные системы. — 2014. — № 15 (91) — С. 69—71.
6. Волянский Р. С. Синтез управляющего воздействия для электромеханических объектов с неизвестными параметрами / Р. С. Волянский, А. В. Садовой // Вісник НТУ «ХПІ». — Харьков : ХПИ. — 2015. — № 12 (1121). — С. 60—63.
Переглядів анотації: 120 Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
Р. Волянський і О. Садовой, КОНСТРУЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛІВ ЯКОСТІ ДЛЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЛІНІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 110-115, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.