АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З МАСИВНИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ЕКРАНАМИ ЕЛЕМЕНТІВ КОРОТКОЗАМКНЕНОГО РОТОРНОГО КОНТУРУ

  • Н. Д. Красношапка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. С. Титаренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: електропривод, асинхронний двигун, масивний феромагнітний екран

Анотація

Розглянуто питання енергетичної ефективності використання асинхронних електроприводів з масивними феромагнітними торцевими екранами елементів роторного контуру поза робочим повітряним зазором. Проведено порівняння енергетичних показників пускового і усталеного режимів роботи серійного і модифікованого асинхронних двигунів.

Біографії авторів

Н. Д. Красношапка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
канд техн. наук, доцент, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електропривода
А. С. Титаренко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
студентка факультету електроенерготехніки та автоматики

Посилання

1. Вербовой П. Ф. Классификация и анализ конструкций роторов асинхронных двигателей : препр. / П. Ф. Вербовой // АН УССР. Ин-т электро¬ди¬на¬ми¬ки. — № 209. — К. : 1979. — 54 с.
2. Ставинский А. А. Короткозамкнутый ротор асинхронных двигателей с пониженной материалоемкостью и улучшенными пуско-регулировочными свойствами / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский. — Режим доступу : http://storage.library.opu.ua/online/periodic/ee_52/16.htm.
3. Красношапка Н. Д. Пускові режими асинхронних електроприводів з властивостями джерела моменту і з системами обмеження пускових струмів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / Красношапка Наталія Дмитрівна; Ін-т елект¬ро¬динаміки НАН Укра¬їни. — Київ, 2006. — 21 с.
4. Красношапка Н. Д. Особенности определения параметров динамической модели асинхронного двига¬теля с ферромагнитными экранами частей короткозамкнутой роторной обмотки / Н. Д. Красношапка // Праці Інституту електродинаміки НАН України : наук. пр. — Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1999. — Вип. Електротехніка. — С. 98—104.
Переглядів анотації: 61 Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
Н. Красношапка і А. Титаренко, АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З МАСИВНИМИ ФЕРОМАГНІТНИМИ ЕКРАНАМИ ЕЛЕМЕНТІВ КОРОТКОЗАМКНЕНОГО РОТОРНОГО КОНТУРУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 121-124, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.