ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О. Й. Лесько Вінницький національний технічний університет
  • Л. Д. Глущенко Вінницький національний технічний університет
  • Т. К. Мещерякова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

дерегуляція, державне регулювання, підприємницька діяльність, економічний розвиток, умови ведення бізнесу

Анотація

Досліджено сучасні тенденції та напрямки дерегуляції підприємницької діяльності на законодавчому рівні. Визначено проблеми, що супроводжують реформи в сфері дерегуляції і перешкоджають розвитку підприємництва. Запропоновано перспективні напрямки покращення умов ведення бізнесу в Україні.

Біографії авторів

О. Й. Лесько, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Л. Д. Глущенко, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Т. К. Мещерякова, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту

Посилання

1. Передумови та пріоритети реформування державної політики розвитку підприємництва в Україні / [Я. В. Береж- ний, З. С. Варналій, Т. Г. Васильців та ін.]. — Київ : НІСД, 2014. — 73 с.
2. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році» [Електронний ресурс] / [Горбулін В. П. та ін. ] ; редкол. Горбулін В. П., Власюк О. С. ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К. : НІСД, 2015. — 679 с. — Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/print/4433.
3. Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» // Урядовий кур’єр. — 2015. — 15 січня (№ 6). — С. 8
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» : за станом на 11.07.2015, №191-VIII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. — Офіц. вид. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/191-19/page.
5. Сприятливість умов ведення бізнесу 2015 для України [Електронний ресурс] / Група всесвітнього банку Doing Business. — Режим доступу : http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ukraine/#getting-credit.
6. Продан О. Дерегуляція чи корупція? / Оксана Продан // Дзеркало тижня. — 2013. — 19—25 жовт. (№ 38). — С. 5.
7. Прес-реліз Україна. І через рік після Майдану Україна лишається найкорумпованішою раїною Європи [Електронний ресурс] / Transparency International Ukraine. — Режим доступу : http://ti-ukraine.org/corruption-perceptions-index-2014/press-release.html.
8. Мельник В. П. Дерегулирование хозяйствования как теоретическая и практическая проблема / В. П. Мельник,
Т. В. Голикова // Научные труды Донецкого национального технического университета. — Серия «Экономическая». — Донецк : ДонНТУ, 2012. — Выпуск 41. — С. 105—115.
9. Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (станом на 20 серпня 2015 року) [Елект-ронний ресурс] / Державна регуляторна служба України. Оф. вид. — Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/4566
10. Молдован О. Якими мають бути перші кроки уряду для покращення бізнес-клімату України? [Електронний ресурс] / Олексій Молдован ; Український союз промисловців і підприємців. — Режим доступу : http://uspp.ua/en/yakimi-mayut-buti-persh%D1%96-kroki-uryadu-dlya-pokrashhennya-b%D1%96znes-kl%D1%96matu-ukra%D1%97ni.html.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 224

Опубліковано

2016-03-16

Як цитувати

[1]
О. Й. Лесько, Л. Д. Глущенко, і Т. К. Мещерякова, «ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 58–64, Берез. 2016.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають