ПОЗИЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БІТОВИХ ПОМИЛОК

  • В. М. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • В. Д. Тромсюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: синхропослідовність, М-послідовність, бітова помилка, вставки, випадання, адитивні бітові помилки

Анотація

Розробленопозиційний метод оцінювання бітових помилок, який на відміну від інших враховує позиції вставок і випадань (видалень) бітів, що дозволяє виявляти бітові помилки на фоні адитивних завад і оцінювати їх характеристики. Метод дозволяє відокремлювати одну від одної помилки різних типів: вставки, випадання і фонові адитивні помилки.

Біографії авторів

В. М. Кичак, Вінницький національний технічний університет
д-р тех. наук, професор, декан факультету радіотехніки, зв’язку та приладобудування
В. Д. Тромсюк, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних систем та телебачення

Посилання

1. Кичак В. М. Кореляційний метод оцінювання параметрів бітових помилок / В. М. Кичак, В. Д. Тромсюк // Вісник Хмельницького національного університету. — 2015. — № 5. — C. 180—185. — (Технічні науки).
2. Прокис Джон. Цифровая связь / Прокис Джон. ; пер. с англ. : под ред. Д. Д. Кловского. — М. : Радио и связь. 2000. — 800 с.
3. NIST SP 800-22rev1a. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications [Електронний ресурс] // National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-22rev1a, 2010, 131 p. — Режим доступу : www/URL: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-22-rev1a/SP800-22rev1a.pdf (дата звернення: 14.04.2016). — Назва з екрана.
4. Патент № 5349611 США. МПК H04L 007/00; H04L 009/00; H04J 003/6. Recovering synchronization in a data stream. / George R. Varian, Palo Alto, Calif ; заявл. 13.01.93; N003896; опубл. 20.09.95.
5. Бакланов И. Г. Методы измерений в системах связи / И. Г. Бакланов. — М. : ЭКО-ТРЕНДЗ, 1999. — 196 с. ; гл.6.
6. Kychak V. M. Initial data processing algorithms of bit error rate testers / V. M. Kychak, V. D. Tromsyuk // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science : Міжнар. наук.-техн. конф., 23—26 лютого. 2016 р. : тези доп. — Д., 2016. – С. 566—568.
Переглядів анотації: 79 Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2016-07-12
Як цитувати
[1]
В. Кичак і В. Тромсюк, ПОЗИЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БІТОВИХ ПОМИЛОК, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 116-124, Лип 2016.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)