МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ КОДУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ

  • В. М. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • М. Д. Гузь Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Олійник Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: частотно-імпульсне кодування, повний проміжний результат, функція відхилення, функція належності, частотно-імпульсна логічна функція

Анотація

Розглянуто метод синтезу цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації. Відмінність методу полягає в тому, що базовими елементами для синтезу є фізичні схеми, які реалізують елементарні функції.

Для синтезу таких пристроїв запропоновано підхід, який ґрунтується на виконанні фізичними схемами перетворень елементар­них операцій в елементарні оператори, що реалізують частотно-ім­пульсні логічні функції.

Розроблено методику та алгоритм побудови таблиці функціонування цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації для двійкового структурного алфавіту. Запропоновані аналітичні вирази розрахунку повних проміжних результатів для однозначно та неоднозначно залежних частотно-імпульсних логічних функцій.

З метою розрахунку кількості та значень допоміжних сигналів, використовуваних для побудови цифрових пристроїв, запропоновано розраховувати функції відхилення, які є різницею повних проміжних результатів і відповідного значення частотно-імпульсних логічних функцій. Кількість різних значень функцій відхилення відповідає кількості допоміжних сигналів, необхідних для реалізації пристрою, а різні значення функції відхилення є значеннями допоміжних сигналів.

Запропоновано алгоритм побудови функції належності, який опрацьовує значення функції відхилення та забезпечує фільтрацію.

Розроблена методика складання операторного опису, на базі якого будується структурна схема цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації.

З використанням запропонованих алгоритмів розроблено програму структурного синтезу цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації. Програма написана на мові програмування Java, 8 версія JRE SE. Для розробки програми використано платформу JavaFX 2.2. Фреймворк для автоматичного компонування jar пакету — Apache Maven. Додаткові бібліотеки: GSON, JFXtras.

Біографії авторів

В. М. Кичак, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

М. Д. Гузь, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

В. В. Кичак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

В. В. Олійник, Вінницький національний технічний університет

студент факультету інфокомунікацій, радіотехніки та наносистем

Посилання

В. М. Кичак, Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005, 291 с.

В. М. Кичак, та О. О. Семенова, Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 162 с.

А. С. Винницкий, «Частотная модуляция и цифровая обработка информации,» Радиотехника, № 6, с. 83-88, 1987.

V. M. Kychak., M. D. Huz, and D. S. Hromovyi, “Influence of Critical Current and Parameters of Josephson Junction on Frequency Stability of Oscillator,” Information and Telecommunication Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 54-61, 2016.

Переглядів анотації: 151 Завантажень PDF: 87
Опубліковано
2018-04-27
Як цитувати
[1]
В. Кичак, М. Гузь, В. Кичак, і В. Олійник, МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ КОДУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 101-111, Квіт 2018.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)