МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ КОДУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • В. М. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • М. Д. Гузь Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Кичак Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Олійник Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

частотно-імпульсне кодування, повний проміжний результат, функція відхилення, функція належності, частотно-імпульсна логічна функція

Анотація

Розглянуто метод синтезу цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації. Відмінність методу полягає в тому, що базовими елементами для синтезу є фізичні схеми, які реалізують елементарні функції.

Для синтезу таких пристроїв запропоновано підхід, який ґрунтується на виконанні фізичними схемами перетворень елементар­них операцій в елементарні оператори, що реалізують частотно-ім­пульсні логічні функції.

Розроблено методику та алгоритм побудови таблиці функціонування цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації для двійкового структурного алфавіту. Запропоновані аналітичні вирази розрахунку повних проміжних результатів для однозначно та неоднозначно залежних частотно-імпульсних логічних функцій.

З метою розрахунку кількості та значень допоміжних сигналів, використовуваних для побудови цифрових пристроїв, запропоновано розраховувати функції відхилення, які є різницею повних проміжних результатів і відповідного значення частотно-імпульсних логічних функцій. Кількість різних значень функцій відхилення відповідає кількості допоміжних сигналів, необхідних для реалізації пристрою, а різні значення функції відхилення є значеннями допоміжних сигналів.

Запропоновано алгоритм побудови функції належності, який опрацьовує значення функції відхилення та забезпечує фільтрацію.

Розроблена методика складання операторного опису, на базі якого будується структурна схема цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації.

З використанням запропонованих алгоритмів розроблено програму структурного синтезу цифрових радіотехнічних пристроїв з частотно-імпульсним кодуванням інформації. Програма написана на мові програмування Java, 8 версія JRE SE. Для розробки програми використано платформу JavaFX 2.2. Фреймворк для автоматичного компонування jar пакету — Apache Maven. Додаткові бібліотеки: GSON, JFXtras.

Біографії авторів

В. М. Кичак, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

М. Д. Гузь, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

В. В. Кичак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем і телебачення

В. В. Олійник, Вінницький національний технічний університет

студент факультету інфокомунікацій, радіотехніки та наносистем

Посилання

В. М. Кичак, Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005, 291 с.

В. М. Кичак, та О. О. Семенова, Радіочастотні та широтно-імпульсні елементи цифрової техніки. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008, 162 с.

А. С. Винницкий, «Частотная модуляция и цифровая обработка информации,» Радиотехника, № 6, с. 83-88, 1987.

V. M. Kychak., M. D. Huz, and D. S. Hromovyi, “Influence of Critical Current and Parameters of Josephson Junction on Frequency Stability of Oscillator,” Information and Telecommunication Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 54-61, 2016.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 73

Опубліковано

2018-04-27

Як цитувати

[1]
В. М. Кичак, М. Д. Гузь, В. В. Кичак, і В. В. Олійник, «МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ З ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИМ КОДУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 101–111, Квіт 2018.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>