ТЕРМОКОМПЕНСОВАНІ ДВОПОЛЮСНІ ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ КІЛЬЦЕВОГО ТИПУ

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • В. А. Гарнага Вінницький національний технічний університет
  • М. Р. Обертюх Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: схемотехнічне моделювання; аналітичні вирази; температурний дрейф

Анотація

Проаналізовано запропоновані термокомпенсовані двополюсні джерела постійного струму. Також наведено аналітичні вирази, що описують принципи функціонування таких джерел струму. Результати розрахунків на основі аналітичних виразів підтверджено шляхом комп’ютерного моделювання запропонованих схем.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

В. А. Гарнага, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки

М. Р. Обертюх, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри обчислювальної техніки

Посилання

1. Азаров О. Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою над-лишковістю : монографія / О. Д. Азаров. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. — 232 с.
2. Азаров О. Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. — 156 с.
3. А. С. 1256147, МПК H03F 3/45. Источник тока / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, В. П. Марценюк, С. М. Шушляпин (СССР). — № 3863416/24-09 ; заявл. 04.03.1985 ; опубл. 07.09.1986 , Бюл. № 33. — 2 с. : черт.
4. А. С. 1397892, МПК G05F 1/56. Источник постоянного тока / А. Д. Азаров, В. Я. Стейскал, В. П. Волков, А. Е. Ра-фалюк (СССР). — № 4137865/24-07 ; заявл. 04.06.1986 ; опубл. 23.05.1988 , Бюл. № 19. — 4 с. : черт.
5. Горошков Б. И. Элементы радиоэлектронных устройств : справочник. — М. : Радио и связь, 1988. — 176 с. ил.
6. Джонс М. Х. Электроника — практический курс / М. Х. Джонс. — М. : Техносфера, 2013. — 512 с.
7. Шило В. Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре / В. Л. Шило — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Сов. радио, 1979. — 368 с. ил.
8. Аналоговые интегральные схемы: элементы, схемы, системы и применения / под ред. Дж. Коннели ; пер. с англ.
Б. Н. Бронина и В. Г. Микуцкого ; под ред. М. В. Гальперина. — М. : Мир, 1977, 439 с.
9. Соклоф С. Аналоговые интегральные схемы / С. Соклоф ; пер. с англ. — М. : Мир, 1988. — 583 с., ил.
10. Технічний опис HFA3046/3096/3127/3128 Transistor Array SPICE Models: Application Note, Intersil, 1994. — 5 p.
11. Теоретичні основи комп’ютерних напівпровідникових електронних компонентів : навч. посіб. / О. Д. Азаров,
В. А. Гарнага, Т. Г. Сапсай, В. П. Тарасенко. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 134 с.
Переглядів анотації: 53 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2017-03-24
Як цитувати
[1]
О. Азаров, В. Гарнага, і М. Обертюх, ТЕРМОКОМПЕНСОВАНІ ДВОПОЛЮСНІ ДЖЕРЕЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ КІЛЬЦЕВОГО ТИПУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 78-84, Бер 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)