ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  • І. А. Моргун Вінницький національний технічний університет
  • М. П. Боцула Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: багатокритеріальне оцінювання якості, машинне навчання, кластеризація, k-means, регресія, нейрона мережа зі зворотним розповсюдженням похибки

Анотація

Розроблено автоматизовану інформаційну технологію періодичного оцінювання якості електронних навчальних матеріалів на базі методів машинного навчання, а саме багатокритеріальної кластеризації оцінок від різних груп респондентів з визначенням кластеру найбільшої колективної зацікавленості респондентів і подальшого використання накопичених даних для прогнозування оцінки електронних навчальних матеріалів з плином часу.

Біографії авторів

І. А. Моргун, Вінницький національний технічний університет

здобувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

М. П. Боцула, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

1. Боцула М. П. Про проблему експертизи якості матеріалів дистанційних курсів [Електроний ресурс] / М. П Боцула., І. А. Моргун // Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 4. — С. 1—7. — Режим доступу до журн. :
http://nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008-4/2008-4.fіles/uk/08mpbcme_uk.pdf
2. Технологія розробки дистанційного курсу : навч. посіб. / [Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та ін.] ; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. — К. : Міленіум, 2008. — 324 с.
3. Celebі E. M. Partіtіonal Clusterіng Algorіthms / Emre M. Celebі. — USA: Sprіnger, 2015. — 420 с.
4. Morgun І. A. Method of evaluation of e-courses in eLearnіng Server system / І. A. Morgun, M. P. Botsula // Nauka і studіa. — 2014. — NR 21 (131).
5. Боцула М. П. Метод отримання комплексної оцінки якості веб-матеріалів з використанням полярної системи ко-ординат / М. П. Боцула, І. А. Моргун // Вісник Вінницького політехнічного інституту. —2011. — № 1. — С. 84—89.
6. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету Міністрів України від на 29 квітня 2015 р. / Кабінет Міністрів України. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2015. — 1 с.
Переглядів анотації: 58 Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
І. Моргун і М. Боцула, ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПЕРІОДИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 77-82, Чер 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.