РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ ВЕБ-СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ

  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • С. О. Довгополюк Вінницький національний технічний університет
  • М. П. Боцула Вінницький національний технічний університет
  • М. В. Коханський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: відкриті дані, онтологічна база даних, семантична мережа, інформаційно-пошукова веб-система, просторово-часові дані

Анотація

Запропоновано нову комплексну модель інформаційно-пошукової веб-системи відкритих числових даних з прив’язкою одночасно у просторі, у часі та за ключовими словами на основі онтологічних моделей і семантичних мереж за географічною ознакою та змістовим описом, яка дозволяє досить швидко проектувати таку модель та забезпечувати за нею ефективний та релевантний пошук відкритих числових даних. Побудову семантичних мереж запропоновано здійснювати за принципом топології mesh-мереж, що забезпечує достатньо швидке проектування розгалуженої семантичної мережі. Продемонстровано працездатність розробленої моделі та підходів до формалізації відкритих числових даних на прикладі створеної авторами інформаційної веб-системи відкритих даних «ISODATA».

Біографії авторів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

С. О. Довгополюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

М. П. Боцула, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

М. В. Коханський, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Посилання

1. Олексюк Л. Механізм правового забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних ; стан і тенденції розвитку / Ліля Олексюк / Національна академія державного управління при Президентові України // Державне управління та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 3. — С. 92—99.
2. Юдін О. К. Особливості адміністрування та менеджменту в публічному управлінні державними інформаційними ресурсами / О. К. Юдін, С. С. Бучик, Р. В. Зюбіна, Ю. С. Авраменко // Наукоємні технології. — № 4 (32). — 2016. — С. 395—404.
3. Стрижак О. Є. Формування таксономій шарів карт в ГІС-середовищах на основі онтологій натуральних систем /
О. Є. Стрижак, М. А. Попова // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2013. — № 4 (63). — С. 46—54.
4. Стрижак О. Є. Онтологічні інформаційно-аналітичні системи / Олександр Євгенійович Стрижак // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. — 2014. — № 3. — С. 71—76.
5. The Importance of Open Data and Software for Large Scale Hydrological Modelling [Electronic resource] / [L. Strömbäck, B. Arheimer, G. Lindström, C. Donnelly and others] // Open Water. — Vol. 2. — Iss. 1. — Article 32. — Access mode: http://scholarsarchive.byu.edu/openwater/vol2/iss1/32 .
6. Frederika W. D. How to assess the success of the open data ecosystem / Frederika Welle Donker, Bastiaan van Loenen // International Journal of Digital Earth. — Vol. 10. — Iss. 3. — 2017. — P. 284—306. — doi: 10.1080/17538947.2016.1224938.
7. van Loenen B. INSPIRE Empowers Re-Use of Public Sector Information / B. van Loenen, M. Grothe // International Journal of Spatial Data Infrastructures Research. — 2014. — No. 9. — P. 86—106. — doi:10.2902/1725-0463.2014.09.art4.
8. Akyildiz F. A survey on wireless mesh networks / F. Akyildiz, Xudong Wang // IEEE Communications Magazine. —
Vol. 43. — No. 9. — P. S23—S30. — Sept. 2005. — doi: 10.1109/MCOM.2005.1509968.
Переглядів анотації: 316 Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2017-03-24
Як цитувати
[1]
В. Мокін, С. Довгополюк, М. Боцула, і М. Коханський, РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ ВЕБ-СИСТЕМИ ВІДКРИТИХ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 62-69, Бер 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>