БЕЗЛЮФТОВИЙ ДВОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД

  • В. І. Теряєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • В. П. Стяжкін Інститут електродинаміки НАН України
  • С. І. Гаврилюк Інститут електродинаміки НАН України
Ключові слова: двоканальний безлюфтовий електропривод, система автоматичного керування, електромеханічний диференціал, підвищення точності, діапазон регулювання швидкості, перехідний процес, дослідження

Анотація

Запропоновано нове технічне рішення на основі використання безлюфтового електромеханічного диференціала у сполученні з принципом двоканального керування, що забезпечує підвищення точності та збільшення діапазону регулювання швидкості електропривода.

Біографії авторів

В. І. Теряєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

В. П. Стяжкін, Інститут електродинаміки НАН України

канд. техн. наук, старший науковий співробітник відділу систем стабілізованого струму

С. І. Гаврилюк, Інститут електродинаміки НАН України

аспірант

Посилання

1. Стяжкін В. П. Автоматизована система керування безредукторними електроприводами суднових навігаційних РЛС / В. П. Стяжкін, С. І. Гаврилюк // Електроніка та зв’язок : науково-технічний журнал. — 2016. — Т. 21, № 4 (93).
2. Заявка на корисну модель України. Двоканальний регульований електропривод / В. І. Теряєв, В. П. Стяжкін, С. І. Гаврилюк. — номер заявки u 2017 09525 від 29.09.2017 р.
3. Особливості синтезу та дослідження електромеханічних систем з послідовною корекцією та частотнорегульованими асинхронними двигунами // [М. Г. Попович, В. І. Теряєв, О. І. Кіселичник, С. О. Бур’ян]. — Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. — Кременчук : КДПУ, 2007. — Вип. 3/2007 (44). Ч. 2. — С. 12—16.
Опубліковано
2017-10-27
Як цитувати
[1]
В. Теряєв, В. Стяжкін, і С. Гаврилюк, БЕЗЛЮФТОВИЙ ДВОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 96-100, Жов 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка