МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ

  • Є. В. Івохін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
  • В. О. Навродський Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: реклама, процес розповсюдження, моделювання, модель нейроподібного обміну інформації

Анотація

Змодельовано та досліджено процес розповсюдження реклами шляхом комунікації в межах заданої цільової аудиторії. Використано підходи, що базуються на моделях соціальної та фізичної аналогій процесів обміну інформацією у соціальній мережі. Результати отримано для визначеного рівня взаємної довіри користувачів та заданого порогу сприйнятливості до реклами в осіб цільової аудиторії, а також на основі використання моделей дифузії інформації у соціальній групі.

Біографії авторів

Є. В. Івохін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

д-р фіз.-мат. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень

В. О. Навродський, Київський національний університет культури і мистецтв

канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри економіки

Посилання

1. Шведун В. А. Разработка методического обеспечения формирования совокупного рекламного бюджета предприятия // БизнесИнформ. — 2008. — № 9. — С. 60—68.
2. Івохін Є. В. Про один підхід до моделювання розповсюдження реклами як процесу агрегації, обмеженої дифузією / Є. В. Івохін, Ю. О. Науменко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. — 2016. — № 2. — С. 98—101. — (Фіз.-мат. науки).
3. Jang J. S. Neuro-Fuzzy and soft computing / J. S. Jang, C. T. Sun, E. Mizutani. — N.Y. : Prentice Hall, 1997. — 176 p.
4. Latané B. The psychology of social impact / В. Latané // American Psychologist. — 1981. — V. 36. — Р. 343—356.
5. Араманович И. Г. Уравнения математической физики / И. Г. Араманович, В. И. Левин. — М. : Наука, 1969. — 288 с.
6. Хайрер Э. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений / Э. Хайрер, С. Нерсетт, Г. Ваннер. — M. : Мир, 1990. — 512 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
Є. Івохін і В. Навродський, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ В СОЦІАЛЬНІЙ ГРУПІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 122-127, Груд 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка