ДВОТАКТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГА–СТРУМ І СТРУМ–СТРУМ ЗМІННОГО НАПРЯМКУ

  • О. Д. Азаров Вінницький національний технічний університет
  • М. Р. Обертюх Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: лінійність передатної характеристики, вихідний опір, двотактні перетворювачі струм–струм, напруга–струм

Анотація

Розглянуто нові методи структурно-функціональної організації схем високолінійних двотактних перетворювачів напруга–струм і струм–струм, в яких вихідний струм може змінювати свій напрям. Проаналізовано статичні характеристики запропонованих схем, зокрема похибки лінійності та вихідні опори. Надано рекомендації щодо побудови перетворювачів напруга–струм і струм–струм із застосуванням відбивачів струму з високоомними виходами.

Біографії авторів

О. Д. Азаров, Вінницький національний технічний університет

 д-р. техн. наук, професор, декан факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

М. Р. Обертюх, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри обчислювальної техніки

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гребен А. Б. Проектирование аналоговых интегральных схем / А. Б. Гребен ; пер. с англ. — М. : Энергия, 1976. — 256 с.
2. Grebene A. B. Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design / A. B. Grebene. — New York : Wiley-Interscience, 2003. — 912 с.
3. Титце У. Полупроводниковая схемотехника : справочное руководство / У. Титце, К. Шенк : пер. с нем. — М. : Мир, 1982. —512 с.
4. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. — 12-е изд. — М. : ДМК Пресс, 2008. — Т. I — 832 с.
5. Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. — 12-е изд. — М. : ДМК Пресс, 2007. — Т. II — 942 с.
6. Давачі : довідник / [З. Ю. Готра, Л. Я. Ільницікий, Є. С. Поліщук та ін.]. — Львів : Каменяр, 1995. — 312 с.
7. Азаров О. Д. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. — 156 с.
8. Азаров О. Д. Основи теорії високолінійних аналогових пристроїв на базі двотактних підсилювальних схем : монографія / О. Д. Азаров, С. В. Богомолов. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2013. — 142 с.
9. Азаров О. Д. Швидкодійні двотактні підсилювачі постійного струму з балансним зворотним зв’язком : монографія / О. Д. Азаров, М. Ю. Теплицький, Н. О. Біліченко. — Вінниця : ВНТУ, 2016. — 136 с.
10. Азаров О. Д. Методи покращення статичних характеристик відбивачів струму / О. Д. Азаров, В. Є. Яцик // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2012. — № 1. — С. 31—39.
11. Азаров О. Д. Відбивачі струму для аналогових пристроїв із покращеними статичними і динамічними характеристиками / О. Д. Азаров, В. А. Гарнага, В. Є. Яцик // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. — 2012. — № 2. — С. 48—55.
12. HFA3046/3096/3127/3128 Transistor Array SPICE Models [Electronic resource] / Intersil Corporation™. — Access mode: https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/mm30/mm3046.pdf .
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
[1]
О. Азаров і М. Обертюх, ДВОТАКТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГА–СТРУМ І СТРУМ–СТРУМ ЗМІННОГО НАПРЯМКУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 128-134, Груд 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)