Дослідження діелектричних рідин в електростатичному полі

  • О. С. Городецька
Ключові слова: поверхневий натяг, метод лежачої краплі, напруженість електростатичного поля, експериментальна установка, геометричні параметри меніска

Анотація

Проведено дослідження діелектричної рідини в електростатичному полі. Запропоновано новий підхід контролю чистоти рідин шляхом визначення поверхневого натягу. Розроблено структурну схему пристрою та експериментальну установку для визначення поверхневого натягу. Проведено дослідження, для яких використовувались дистильована вода та різні концентрації розчинів NaCl та етилового спирту. В результаті проведення експерименту отримано геометричні параметри менісків досліджуваних рідин та напруженість електростатичного поля, за якими розраховано значення поверхневого натягу рідини.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. С. Городецька, Дослідження діелектричних рідин в електростатичному полі, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 20-24, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)