ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА МАКСИМАЛЬНІ ПРИПУСКИ ДЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ ТИПУ «ФЛАНЕЦЬ»

  • О. В. Дерибо Вінницький національний технічний університет
  • Ж. П. Дусанюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: деталь типу «Фланець», вихідна заготовка, технологічний процес, механічна обробка, мінімальний припуск, максимальний припуск, технологічні розміри, розміри вихідної заготовки, розмірна схема технологічного процесу, граф технологічних розмірних ланцюгів, рівняння технологічних розмірних ланцюгів

Анотація

Розглянуто важливий етап проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин — встановлення припусків на механічну обробку, а саме визначення максимальних припусків, оскільки кількісні значення максимальних припусків потрібні для вибору типорозміру верстата за потужністю електродвигуна приводу головного руху і для визначення необхідних сил затискання пристроїв для встановлення оброблюваних заготовок.

З метою виявлення впливу технологічних факторів на величину максимальних припусків для обробки плоских поверхонь деталей типу «Фланець» використаний апарат розмірного аналізу технологічних процесів із застосуванням теорії графів.

Для деталі типу «Фланець» розроблені маршрут механічної обробки, розмірна схема технологічного процесу і граф технологічних розмірних ланцюгів. На основі цього графу знайдені рівняння технологічних розмірних ланцюгів і рівняння для визначення максимальних припусків. В результаті аналізу цих рівнянь встановлено, що допуски розмірів вихідної заготовки та їх розташування суттєво впливають на величини максимальних припусків для попередньої і одноразової обробки. Показано, що для зменшення максимальних припусків на обробку площин (торців) потрібно задавати осьові розміри вихідної заготовки відносно однієї вимірювальної бази і, відповідно, забезпечувати необхідну точність цих розмірів під час виготовлення заготовки. Результати роботи можуть бути корисними для проек­тування технологічних процесів механічної обробки у машинобудівному виробництві та у навчальному процесі.

Біографії авторів

О. В. Дерибо, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Ж. П. Дусанюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування

Посилання

В. М. Кован, Расчет припусков на обработку в машиностроении. Москва: Машгиз, 1953, 208 с.

Г. А. Харламов, и А. С. Тарапанов, Припуски на механическую обработку, справочник. Москва: Машиностроение, 2006, 256 с.

В. В. Бабук, В. А. Шкред, Г. П. Кривко, и А. И. Медведев, Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении, В. В. Бабук, Ред. Минск: Вышэйшая школа, 1987, 255 с.

И. С. Солонин, С. И. Солонин, Расчет сборочных и технологических размерных цепей. Москва: Машиностроение, 1980, 110 с.

В. Д. Рудь, О. О. Герасимчук, та Т. П. Маркова, Розмірно-точнісний аналіз конструкцій та технологій. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008, 344 с.

О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, та В. П. Пурдик, Технологія машинобудування. Курсове проектування, навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013, 123 с.

«Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку,» ГОСТ 26645-85. [Чинний від 1987-07-01]. Москва: Изд-во стандартов, 1987, 53 с.

Переглядів анотації: 201 Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
[1]
О. Дерибо і Ж. Дусанюк, ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА МАКСИМАЛЬНІ ПРИПУСКИ ДЛЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ‘ФЛАНЕЦЬ’, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 96-102, Чер 2019.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)