ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ

  • Ю. О. Коскіна Національний університет «Одеська морська академія»
Ключові слова: система доставки, транспортна система, перевезення масових вантажів, теорія множин

Анотація

За використання теоретико-множинного підходу виконано формалізований опис систем доставки масових вантажів. Система доставки розглядається як сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів транспортних систем, якими власне здійснюється фізичне переміщення вантажу, та суб’єктів ринка транспортних послуг, якими забезпечується взаємозв’язок та супроводжується функціонування елементів транспортних систем. Обрані та включені до системи доставки елементи транспортних систем утворюють множину — технічну підсистему системи доставки. Масові вантажі здебільшого перевозяться морським транспортом із залученням автомобільного та/або залізничного як суміжних видів транспорту, які здійснюють перевезення вантажів до порту завантаження (від пункту відправлення) та від порту розвантаження до пункту призначення. Транспортні системи названих видів транспортів подано у вигляді множин відповідних транспортних засобів, інфраструктурних об’єктів та транспортних комунікацій, у формалізованому описи їх та їхніх взаємозв’язків. Суб’єкти ринка транспортних послуг, які ініціюють, супроводжують та забезпечують переміщення вантажу елементами транспортної системи, подано у вигляді множин компаній-перевізників, компаній з надання послуг по перевалці вантажів з одного виду транспорту на інший, їхнього експедиторського обслуговування, а також специфічні для морських перевезень види послуг — суднового агентування та фрахтового брокерства. На основі практики перевезень масових вантажів, формалізовано взаємозв’язки між суб’єктами ринка транспортних послуг. Окремі елементи множини ринка транспортних послуг формують інформаційно-забезпечувальну підсистему системи доставки, яка є окремою множиною. Власне система доставки подана як множина, яку утворено об’єднанням множин елементів технічної та інформаційно-забезпечувальної підсистем. Наведений підхід характеризується універсальністю його використання з метою постановки та розв’язання теоретичних і практичних задач, пов’язаних з організацією та функціонуванням систем доставки вантажів.

Біографія автора

Ю. О. Коскіна, Національний університет «Одеська морська академія»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технологій морських перевезень

Посилання

Модельний закон щодо транспортної діяльності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_i37. Дата звернення: Лип. 06, 2019.

С. С. Забара, и Н. Т. Дехтярук, «Оптимизация функционирования транспортно-технологических систем перевозки грузов,» Управляющие системы и машины, № 4, с. 10-17. 2014.

М. Я. Постан, и И. В. Савельева, «Моделирование работы двухмодальной системы доставки груза в условиях неопределенности и риска,» Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, № 19, с. 55-73, 2012.

В. С. Наумов, и Н. В. Потаман, «Области эффективного использования технологических систем доставки грузов,» Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 6/3 (60), с. 53-61, 2012.

И. А. Лапкина, и Н. А. Малаксиано, «Моделирование и оптимизация системы доставки скоропортящихся грузов через Одесский порт,» Актуальные проблемы экономики, № 3(177), с. 353-365, 2016.

С. П. Онищенко, и В. Ю. Смрковская, «Моделирование процесса формирования интегрированных систем доставки грузов,» Вісник ОНМУ, № 3, с. 142-149, 2010.

M. E. Akpınar, S. A. Yıldızel, Y. Karabulut, and E. Doğan, “Simulation Optimization for Transportation System: A Real Case Application,” TEM Journal, vol. 6, issue 1, р. 97-102, 2017.

Y. Tseng, W. L. Yue, and M. A. P. Taylor, “The role of transportation in logistics chain,” Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, vol. 5, p. 1657-1672, 2005.

A. Nuzzolo, P. Coppola, and A. Comi, “Freight transport modeling: review and future challenges,” International Journal of transport Economics, vol. XL, no. 2, p. 151-181, 2013.

И. В. Морозова, Н. И. Ляшенко, и Л. Н. Суворова, «Оптимизация функционирования составных частей взаимосвязанных транспортной и логистической систем,» Методи та засоби управління розвитком транспортних систем, № 10, с. 6-23, 2005.

Н. Ю. Шраменко, та О. О. Орда, «Формування альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час інтермодальних перевезень,» Автомобільний транспорт, № 37, с. 70-77, 2015.

В. С. Наумов, Н. В. Потаман, та Н. С. Вітер, «Формування множини альтернативних варіантів транспортно-технологічних систем доставки вантажів у контейнерах,» Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 4/4, с. 58-60, 2013.

І. В. Савельєва, та О. Л. Дрожжин, «Контейнерна транспортно-технологічна система як засіб реалізації інтермодального перевезення,» Вісник Житомирського державного технологічного університету, № 1, с. 12-1, 2014.

В. Г. Загорянский, Т. В. Гайкова, В. Л. Хорольский, и И. О. Кузев, «Оптимизационная модель выбора технических средств контейнерных перевозок и их рационального сочетания,» Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, № 3(110), с. 46-51, 2018.

Т. Чайковська, «Модель управління доставкою «точно в строк,» Прикладна економіка, № 6, с. 59-61, 2012.

М. І. Данько, Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, та В. В. Козак, «Методологічний аспект формування критеріїв ефективного управління залізничною транспортною системою,» Збірник наукових праць УкдДАЗТ, № 113, с. 5-9, 2010.

Г. І. Кириченко, «Проблематика застосування інформаційних технологій в управлінні процесами доставки вантажу,» Проблеми транспорту, № 9, с. 17-27, 2012.

Л. М. Гурч, та О. В. Школьна, «Особливості проектування логістичних систем вантажних перевезень,» Вісник національного університету «Львівська Політехніка», № 749, с. 388-381, 2012.

Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, та О. О. Шуліка, «Формування варіантів технології доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні,» Автомобільний транспорт, № 32, с. 61-66, 2013.

Є. В. Нагорний, В. С. Наумов, та А. В. Іванченко, «Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності логістичних систем доставки вантажів у міжнародному сполученні,» Транспортні системи та технології перевезень, № 3, с. 68-72, 2012.

Г. С. Прокудін, Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах. Київ, Україна: НТУ, 2006, 224 с.

О. В. Серая, Многомерные модели логистики в условиях неопределенности. Xарьков, Украина: ФОП Стеценко И. И., 2010, 512 с.

А. И. Коников, и Г. А. Коников, «ABC и VEN анализ с привлечением теории множеств,» Логистика и управление цепями поставок, № 5(64), с. 70-73, 2014.

J.-P. Rodrigue, and M. Browne, “International Maritime Freight Transport and Logistics.” [Electronic resource]. Availeble: https://pdfs.semanticscholar.org/e49d/deba35b034e563e74aafa78eede6a80ab8c8.pdf. Accessed: Jun. 06, 2019.

С. П. Онищенко, Моделирование процессов организации функционирования системы маркетинга морских транспортных предприятий. Одесса, Украина: Феникс, 2009, 328 с.

Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
[1]
Ю. Коскіна, ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 62-74, Жов 2019.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.