ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ(ІII) БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ

  • Г. В. Сакалова Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • І. А. Трач Вінницький національний технічний університет
  • Г. Д. Петрук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Т. М. Василінич Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: забруднення, стічні води, екологічна безпека, природні глинисті сорбенти, адсорбція, іони важких металів

Анотація

Розглянуті питання розробки наукових основ очищення стічних вод різних промислових підприємств від іонів Хрому шляхом адсорбції бентонітовими глинами. Перспектива і ефективність застосування бентонітових глин для очищення стічних вод підтверджуються їх перевагами перед іншими сорбентами, а саме: вони доступні, мають низьку вартість, є можливість регенерації і багаторазового застосування.

Основними переваги використання бентонітів у водоочисних технологіях є їх значні геологічні запаси, дешеве видобування породи, проста підготовка до транспортування та використання, можливість використання відпрацьованих сорбентів у інших технологіях, завдяки чому відпадає потреба у вартісній регенерації.

Важкі метали утворюють групу найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища. У надземні природні водойми (моря, озера, річки, водосховища) з промисловими стічними водами надходить значна кількість іонів важких металів, які стають істотною перешкодою в життєдіяльності мікробіонтів. Важкі метали потрапляють до стічних вод з підприємств кольорової металургії, електронної, радіотехнічної та шкіряно-хутрової промисловості, а також з усіх виробництв, де використовується гальваніка. У стічних водах може міститись лише один компонент, але дуже часто їх кількість більша.

Проведено експериментальні дослідження процесу сорбції іонів Хрому(ІII) з нерухомим шаром сорбенту бентонітовими глинами. Досліджено вплив різних факторів (тривалості процесу, шару адсорбенту) на ступінь очищення стічних вод від іонів нікелю, вплив швидкості прокачування на динамічну ємність сорбенту та визначено ефективний об’єм. Встановлено, що повної адсорбційної ємності у випадку з бентонітом можна досягти за 4—6 годин.

Дослідженнями доведено доцільність використання бентонітових глин для очищення стічних вод від іонів Хрому(ІII).

Біографії авторів

Г. В. Сакалова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

д-р техн. наук, професор, професор кафедри хімії та методики навчання хімії; професор кафедри екології та екологічної безпеки ВНТУ

І. А. Трач, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри екології та екологічної безпеки

Г. Д. Петрук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Т. М. Василінич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії

Посилання

А. М. Когановский, Очистка и использования сточных вод в промышленном водоснабжении. Москва: Химия, 1983, 297 с.

В. А. Проскуряков, и Л. И. Шмидт, Очистка сточных вод химической промышленности. Ленинград: Химия, 1997, 464 с.

R. Petrus, M. Malovanyj, J. Varchol, Z. Odnorig, I. Petrushka, and G. Leskiv, “Texnologiyi ochyshhennya stokiv iz zastosuvannyam pryrodnyx dyspersnyx sorbentiv,” Ximichna promyslovist` Ukrayiny, № 2 (55). pp. 20-22, 2003.

G. V. Sakalova, T. M. Vasylinycz, N. O. Koval, and V. A. Kashchei, “Investigation of the metod of chemical desorption forexstraction of nikel ions (II) from bentonite clays,” Enviromental problems, vol. 2, no. 4, pp. 187-190, 2017.

Myroslav Malovanyy, Halyna Sakalova, Tamara Vasylinycz, Olha Palamarchuk, and Jaroslav Semchuk, “Treatment of Effluents from Ions of Heavy Metals as Display of Environmentally Responsible Activity of Modern Businessman,” Journal of Ecological Engineering, vol. 20, no. 4, April, pp. 167-176, 2019.

O. M. Palamarchuk, “Ekolohichna vidpovidalnist yak osnova funktsionuvannia suchasnoho suspilstva,” Aktualni problemy psykholohii : zb. nauk. pr. In-tu psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, t. 7 : Ekolohichna psykholohiia, № 26, рр. 401-411, 2011.

A. Malovanyy, E. Płaza, Y. Yatchyshyn, J. Trela, and M. Malovanyy, “Removal of nitrogen from the mainstream of municipal wastewater treatment plant with combination of ion exchange and canon process (IE-canon)–effect of NaCl concentration,” Future urban sanitation to meet new requirements for water quality in the Baltic Sea region, Joint Polish-Swedish Reports, vol. 2, pp. 17-19, 2011.

Переглядів анотації: 103 Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2020-06-24
Як цитувати
[1]
Г. Сакалова, І. Трач, Г. Петрук, і Т. Василінич, ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ХРОМУ(ІII) БЕНТОНІТОВИМИ ГЛИНАМИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 7-12, Чер 2020.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна безпека

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.